Deltakere i INTIMAL - Grensesnitt for relasjonell lytting - Kropp, minne, migrasjon, telematikk

Navn Telefon E-post Emneord
Ximena Alarcón Diaz
Alexander Refsum Jensenius Førsteamanuensis +47 22 84 48 34 +47 951 29 232 (mob) a.r.jensenius@imv.uio.no Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Musikkteori, Musikk og bevegelse, Medier og musikk, Humanistisk informatikk, Interaksjonsdesign