English version of this page

MASHED - Mashup musikk, opphavsrett og plattform-regulering

Sosiale media plattformers implementering av algoritmiske reguleringsverktøy har fornyet en langvarig debatt: Hvilke former for musikalsk lånekultur, og hvilke former for opphavsrettsregulering, kan forsvares juridisk, og på hvilken måte bidrar de til å bevare eller true ytringsfriheten?

Om prosjektet

Prosjektet MASHED: Mashup musikk, opphavsrett, og plattform regulering vil forske på spenningsforholdet og feedback-mekanismene mellom Internett-plattformers bruk av algoritmiske reguleringsverktøy og mashup-musikk (en type remiks-musikk som primært består av utklipp fra allerede eksisterende musikk).

Ved å bringe sammen ekspertise og metoder fra musikkvitenskap, jus og sosiologi, vil prosjektet MASHED gå tverrfaglig til verks for å studere dette spenningsforholdet via tre overlappende fokusområder, hvor den ene tar for seg mashup-musikken fra et estetisk perspektiv, den andre tar for seg relasjonen mellom musikken og opphavsrett, og den tredje undersøker på hvilken algoritmisk plattform-regulering påvirker mashup-artister og deres musikk.

Mål

Målet for prosjektet er

 • å belyse viktige konsekvenser som oppstår på bakgrunn av ulike forståelser av hvordan ytringsfriheten bør beskyttes
 • å utvikle et tverrfaglig og empirisk fundert teoretisk rammeverk som favner kompleksiteten og variabiliteten til hvordan begrepene forfatterskap og eierskap blir forstått og operasjonalisert i dagens samfunn

For mer informasjon om prosjektet, se våre engelske sider

Publikasjoner

 • Jones, Ellis (2021). The role of mashup music in creating Web 2.0’s democratic promise. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. ISSN 1354-8565. doi: 10.1177/1354856520983758.
 • Colbjørnsen, Terje; Hui, Alan & Solstad, Benedikte (2021). What do you pay for all you can eat? Pricing practices and strategies in streaming media services. Journal of Media Business Studies. ISSN 1652-2354. doi: 10.1080/16522354.2021.1949568. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Jones, Ellis Nathaniel (2021). Remix’s Retreat? Content moderation, copyright law and mashup music. New Media & Society. ISSN 1461-4448. doi: 10.1177/14614448211026059. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hui, Alan (2021). Mashup music as expression displaced and expression foregone. Internet Policy Review. ISSN 2197-6775. 10(4). doi: 10.14763/2021.4.1604. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hui, Alan (2021). Emerging frontiers: Platform regulation of mashups in and beyond an EU context. I Harrison, Ann & Harrison, Ann (Red.), The Present and Future of Music Law. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-5013-6777-9. s. 64–81. doi: http%3A/dx.doi.org/10.5040/9781501367809.0013.
 • Hui, Alan & Döhl, Frederic (2021). Collateral Damage: Reuse in the Arts and the New Role of Quotation Provisions in Countries with Free Use Provisions After the ECJ’s Pelham, Funke Medien and Spiegel Online Judgments. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law. ISSN 0018-9855. 52, s. 852–892. doi: 10.1007/s40319-021-01084-4.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Jones, Ellis Nathaniel (2020). Detection Algorithms and their Implications for Participation: The Case of Mashups. Selected Papers of Internet Research, SPIR. ISSN 2162-3317. 2020: AoIR2020. doi: 10.5210/spir.v2020i0.11181.
 • Eidsvold-Tøien, Irina (2020). Kunstnerisk frihet - en menneskerett. I Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (Red.), Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202675592. s. 197–228. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Jones, Ellis Nathaniel (2020). Remiksens retrett? Innvirkningen av plattformers gjenkjenninsprosedyrer på mashups. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 3(2020). Fulltekst i vitenarkiv
 • Jones, Ellis Nathaniel (2020). Book review: Popular Music in the Post-Digital Age. Popular Music. ISSN 0261-1430. 39(1), s. 146–148. doi: 10.1017/S0261143020000045.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Mixing with Quotations: Mashups and Contextual Transformation. I Zagorski-Thomas, Simon; Isakoff, Katia; Stévance, Sophie & Lacasse, Serge (Red.), The Art of Record Production, Volume 2: Creative Practice in the Studio. Routledge. ISSN 978-1138205109. s. 50–65. doi: 10.4324/9781315467658-4.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Sinnreich, Aram (2019). Do You Wanna Build a Wall? Remix Tactics in the Age of Trump. Popular music and society. ISSN 0300-7766. 43(5). doi: 10.1080/03007766.2019.1650990.
 • Novovic, Milos (2019). Fighting European ‘Copyright Tourism’: Lessons from Defamation Laws. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. 27(5), s. 949–971.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Humor's Role in Mashups and Remixes. I Braae, Nick & Hansen, Kai Arne (Red.), On Popular Music and Its Unruly Entanglements. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-18099-7. s. 189–207. doi: 10.1007/978-3-030-18099-7.
 • Jones, Ellis Nathaniel (2019). Book Review: Spotify Teardown: Inside the Black Box of Streaming Music. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. ISSN 1354-8565. 25(4), s. 782–785. doi: 10.1177/1354856519854204.
 • Hesmondhalgh, David; Jones, Ellis Nathaniel & Rauh, Andreas (2019). SoundCloud and Bandcamp as Alternative Music Platforms. Social Media + Society. ISSN 2056-3051. 5(4). doi: 10.1177/2056305119883429. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jones, Ellis Nathaniel (2019). What does Facebook ‘afford’ do-it-yourself musicians? Considering social media affordances as sites of contestation. Media, Culture and Society. ISSN 0163-4437. s. 1–16. doi: 10.1177/0163443719853498.
 • Jones, Ellis Nathaniel (2019). DIY and popular music: mapping an ambivalent relationship across three historical case studies. Popular music and society. ISSN 0300-7766. doi: 10.1080/03007766.2019.1671112.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jones, Ellis (2021). DIY Music and the Politics of Social Media. Bloomsbury Academic. ISBN 9781501359637. 184 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2021). Rhythm, Repetition, and Expectations.
 • Hui, Alan (2020). Revenue assignment in music sampling: the challenge of who owns and who owes.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Jones, Ellis Nathaniel (2020). Detection Algorithms and their Implications for Participation: The Case of Mashups.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2020). “Parody in the Age of Remix and Takedowns” .
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2020). A Doubled Now: Parody Theories.
 • Jones, Ellis Nathaniel (2020). Mashups, musicians, and majors: the politics of participatory culture today .
 • Jones, Ellis Nathaniel; Mangaoang, Áine & de Boise, Sam (2020). Panel discussion: online participatory music cultures today.
 • Jones, Ellis Nathaniel (2020). The historical role of ‘mashup culture’ in envisioning a democratic media environment.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Smedsrud, Morten Skipenes (2020). Algoritmene lammer kreativiteten. [Fagblad]. Apollon.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2020). Presentasjon av MASHED-prosjektet.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2020). Mashup Music, Intertextuality, and Copyright.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2020). Playful Rhythms and Mosaic Flow.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2020). Slutten på mashup musikk?
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Jones, Ellis Nathaniel (2020). Slutten på remix? Spenningsforholdet mellom mashup-musikk og automatiske reguleringsverktøy.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Sinnreich, Aram (2019). Paper on the Panel Resist, Rebel, Remix: Politics and Practice in Digital Culture.
 • Kjus, Yngvar & Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Med opphavsrett på studieplanen. [Fagblad]. Ballade.no.
 • Hui, Alan (2019). Platform regulation of mashup makers in a post-Brexit UK.
 • Hui, Alan; Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Jones, Ellis Nathaniel (2019). Grey Tuesday (Musikk I gråsonen).
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Humor, Parody and Mashups.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Musical Fragmentation and Pleasure.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Presentation of MASHED; TIME; and MusFrag.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Aareskjold, Jon Marius (2019). Vocal Chops and it's aesthetics.
 • Marte, Dæhlen & Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Hvem er den egentlige artisten bak mashups og sample-musikk? [Fagblad]. Forskning.no.
 • Cederkvist, Vibeke & Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Musikkverdenen voksne ikke forstår. [Internett]. NRK.no.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Théberge, Paul; Lefford, Nyssim; Provenzano, Catherine & Williams, Alan (2019). Methodology Panel.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Mashup and Parody.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Aareskjold, Jon Marius (2019). Vocal chops and Rhythm.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Musical Fragmentation and Dual-Planed Temporality.
 • Jones, Ellis Nathaniel; Hesmondhalgh, David & Rauh, Andreas (2019). Bandcamp and SoundCloud as alternative music platforms.
 • Jones, Ellis Nathaniel & Hyland, Patrick (2019). Negotiating conceptions of “lo-fi” authenticity in collaborative work.
 • Eidsvold-Tøien, Irina (2019). A viewpoint on sustainability in the cultural ecosystem- through a performers and copyright perspective .
 • Hui, Alan (2019). IPTrollet blog: After the Kraftwerk ruling: Narrower limitations and exceptions for EU and EEA?
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Music Listening - Meso time.
 • Hui, Alan (2019). Norwegian copyright limitations and exceptions following Pelham v Hütter.
 • Jones, Ellis Nathaniel (2019). The historical role of ‘mashups’ in envisioning a democratic media environment.
 • Bishop, Sophie & Jones, Ellis Nathaniel (2019). Just a folk theory? User understandings of algorithms as media critique.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Mashups as Bisociative.
 • Kjus, Yngvar; Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Askerøi, Eirik; Hartung, Mike; Wergeland Juell, Magnus & Karoliussen, Sara (2019). Musikkprodusentens rolle.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Aareskjold, Jon Marius (2019). Vocal Chops and its Aesthetics.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Presentation of the MASHED-project.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Jones, Ellis Nathaniel; Hui, Alan; Perrett, Josh & Manning, Maddie (2019). Promo video of the research project MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Jones, Ellis Nathaniel & Perrett, Josh (2019). Invitation video for survey participation related to the research project MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Aareskjold, Jon Marius & Sandvik, Bjørnar (2018). EDM Producers' Reflections on Groove.
 • Jones, Ellis Nathaniel (2018). Imagining an audience in DIY music.
 • Jones, Ellis Nathaniel (2018). Are platforms 'deskilling' musicians?
 • Jones, Ellis Nathaniel (2018). DIY as the new default.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Sinnreich, Aram (2018). Do You Wanna Build a Wall? Remix Tactics in the Age of Trump.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2018). Panel ved boklansering av Yngvar Kjus bok "Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennuim".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. mars 2018 09:23 - Sist endret 29. juni 2022 08:25

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere