Mashups, opphavsrett og plattformsregulering

Spørreundersøkelse om mashup-kultur

Forskningsprosjektet MASHED gjennomfører en spørreundersøkelse rettet mot mashup-produsenter for å lære mer om deres perspektiver på musikk, mashups, opphavsrett og internett-plattformer. Du kan delta i spørreundersøkelsen fra januar til juni 2019.

Forskning

Forskningsprosjektet Mashup-musikk, opphavsrett, og plattformsregulering (MASHED) forsker på spenningsforholdet og feedback-mekanismene mellom mashup-musikk, opphavsrett og internett-plattformers bruk av algoritmiske reguleringsverktøy.

 

Følg oss på Twitter