English version of this page

Studier

Velkommen til studiestart 10. august!

Studiestart for deg som er ny student

Obligatorisk kurs i smittevern

Alle studenter må ta et 15 minutters kurs før de møter opp på campus.

Bachelor, master, årsenheter og ph.d.

Andre studietilbud

Emner

Finn pensum, timeplan og eksamen.

Tjenester

Registrering

Semesteravgift, frister, studentkort

Eksamen

Inspera, sykdom, sensur, begrunnelse

Tilrettelegging og permisjon

Utsatt studiestart, permisjon, tilrettelegging

Læringsressurser

Lesesalsplasser, studieteknikk

Biblioteket

Låne bøker, skrive og referere

Karrieresenteret

Kurs i jobbsøking, CV og søknad

Utveksling

Hvert år drar over 1000 UiO-studenter på utveksling over hele verden. Finn ut hvordan du kan bli den neste!