English version of this page

Studier

Bachelor, master, årsenheter og ph.d.

Andre studietilbud

Emner

Timeplan, pensum og eksamen for høsten 2020 blir klar 8. juni.

Tjenester

Registrering

Semesteravgift, frister, studentkort

Eksamen

Inspera, sykdom, sensur, begrunnelse

Tilrettelegging og permisjon

Utsatt studiestart, permisjon, tilrettelegging

Biblioteket

Låne bøker, skrive og referere, lesesaler

IT og programvare

Office 365, wifi, e-post, utskrift

Karrieresenteret

Kurs i jobbsøking, CV og søknad