Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Registrering

 • Semesteravgift og registrering
 • Studentbevis og studentkort
 • Godkjenning av utdanning

Eksamen

 • Tilrettelegging, sykdom og trekk
 • Oppgaver og hjemmeeksamen
 • Begrunnelse og klage
 • Karakterutskrift og vitnemål

Permisjon

 • Permisjon
 • Utsatt studiestart
 • Redusert studieprogresjon

Tilrettelegging

 • Tilrettelegging i studiehverdagen
 • Kontakt