Fristar - søkje plass på undervisninga og melde deg til eksamen

Fristane gjeld for deg som alt er tatt opp til studium på UiO. Kva fristar som gjeld for deg avheng av kva du studerer.

  • Du søkjer plass på undervisninga, får svar og melder deg til eksamen i Studentweb.
  • Fristane gjeld midnatt den aktuelle datoen.

Fristar for å søkje plass på undervisning hausten 2016

Nye studentar på bachelorprogram, årseiningar og profesjonsstudiet på TF

18.08.    Frist for å søkje plass på undervisninga og samstundes bli prioritert i opptaket til undervisninga. Vi råder deg til å gå på infomøtet på programmet ditt før du registrerer deg i Studentweb. Svaret blir publisert seinast 22. august.
Merk at mange bachelorstudentar på MN er førehandsplasserte på undervisninga i obligatoriske emne.
23.08. Kl. 9 Start for å søkje på emne med ledige plassar - om du ikkje fekk plass på ønska emne i første runde. Du får svar med éin gong etter først-til-mølla-prinsippet.
01.09. Siste frist for å søkje på emne med ledige plassar, registrere deg og betale semesteravgifta.

Programstudentar som skal ta bacheloremne ved TF, JUS, HF, SV, UV, MED, eller profesjonsstudiet på TF

01.06. Start for å søkje plass på undervisninga.
09.06. Frist for å søkje plass på undervisninga og samstundes bli prioritert i opptaket til undervisninga. Svaret blir publisert seinast 14. juni.
15.06. Start andre runde for å søkje plass på undervisninga og framleis bli prioritert i opptaket til undervisninga.
18.08. Frist for å søkje plass på undervisninga. Svaret blir publisert seinast 22. august.
23.08. Kl. 9 Start for å søkje på emne med ledige plassar - om du ikkje fekk plass på ønska emne i første runde. Du får svar med éin gong etter først-til-mølla-prinsippet.
01.09.    Siste frist for å søkje på emne med ledige plassar, registrere deg og betale semesteravgifta.

Programstudentar og studentar med realfagsstudierett som skal ta emne ved MN

01.06. Start for å søkje plass på undervisninga.
Merk at mange bachelorstudentar på MN er førehandsplasserte på undervisning i obligatoriske emne.
18.08. Frist for å søkje plass på undervisninga. Svaret blir publisert seinast 22. august.
23.08. Start for å søkje på emne med ledige plassar. Du får svar med éin gong etter først-til-mølla-prinsippet.
01.09. Siste frist for å søkje på emne med ledige plassar, registrere deg og betale semesteravgifta.

Studentar på masterstudiet i rettsvitenskap

01.06. Start for å søkje plass på undervisninga for noveranda studentar
09.06. Frist for å søkje plass på undervisninga for noveranda studentar. Svar blir publisert seinast 14. juni.
09.08. Start for å søkje plass på undervisninga for nye studentar, og andre runde for noverande studentar.
16.08. Frist for å søkje plass på undervisninga. Svaret blir publisert seinast 22. august.
01.09. Frist for å melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta

Studentar på masterprogram

Fristane for å søkje plass på undervisninga varierer mellom emna, studieprogramma og fakulteta. Som regel må du søkje plass på undervisninga før undervisninga tek til. Du finn informasjon om undervisninga på semestersida til emnet.

01.09. Frist for å melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta.

Studentar på profesjonsstudiet i psykologi

Du blir administrativt plassert på dei fleste emna, både på undervisning og til eksamen. Du får e-post med meir informasjon.

01.09. Frist for å registrere deg og betale semesteravgifta.

 

Enkeltemnestudentar

inkl. nye enkeltemnestudentar ved MN

23.08. Kl. 9 Bacheloremne med ledige plassar opnar også for enkeltemnestudentar. Du får svar med éin gong etter først-til-mølla-prinsippet.
01.09. Frist for å søkje på emne med ledige plasser, registrere deg og betale semesteravgifta.

 

Forkortingar
TF = Det teologiske fakultet
JUS = Det juridiske fakultet
HF = Det humanistiske fakultet
SV = Det samfunnsvitskapelege fakultet
UV = Det utdanningsvitskapelege fakultet
MN = Det matematisk-naturvitskapelege fakultet
MED = Det medisinske fakultet

Publisert 2. feb. 2016 10:29 - Sist endra 19. aug. 2016 08:53