Rådgiverdagen 2018

Rådgivere og andre som driver med studie- og karriereveiledning er velkommen til Rådgiverdagen 2018. Du vil få nyttig informasjon om UiOs studietilbud og om opptak til høyere utdanning. Dagen er en fin anledning til å treffe kollegaer fra hele østlandsområdet.

Meld deg på

Program

Klokkeslett Forelesning
08.45 Kaffe/te
09.10

Velkommen

ved prorektor Gro Bjørnerud Mo

09.15

Innhold og relevans i humaniorafagene

Fremtidens studenter kommer til å møte store og uforutsigbare endringer i samfunnet. Hvordan kan humaniora være relevant for å møte noen av fremtidens utfordringer?

Forelesere: Rådgiver Andrea Othilie Rognan og professor Einar Lie. Rognan er utdannet innen retorikk og medievitenskap, og jobber nå som digital rådgiver ved det Humanistiske fakultet. Professor i historie Einar Lie forteller hvordan historie kan si noe om hva som er fast og hva som er flyktig, av hvordan vi gjør ting og tenker om ting i dagens samfunn.

Film: Studer ved HF

09.50

Fremtidens skole: Hvorfor er dybdelæring så viktig for elever og studenter?

Innlegget bygger på ny forskning om hva og hvordan elever og studenter lærer fag i skolen og på universitetet.

Foreleser: Dekan ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Sten Ludvigsen. Ludvigsen er professor i pedagogikk og har blant mye annet ledet Ludvigsen-utvalget som skulle vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fredtidig samfunns- og arbeidsliv.

10.25 Pause
10.40

Livsvitenskap: Hva er livsvitenskap og hvordan kan ulike fagdisipliner bidra inn i livsvitenskapen?
I 2024 skal Norges største universitetsbygg, livsvitenskapsbygget, stå ferdig ved UiO www.uio.no/livsvitenskap/om/bygg.
Målet med UiOs satsing på livsvitenskap er å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø og bidra til økt verdiskaping. Tverrfaglig samarbeid og tettere samarbeid med sykehus og næringsliv må til for å lykkes.  Vi trenger kunnskap fra både medisin, matematikk, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora.

Filmen om livsvitenskap

Foreleser: Kommunikasjonsrådgiver Norunn Kristin Torheim.

11.15

Fremtidens arbeidsliv: Hvilke råd bør vi gi til milleniumsgenerasjonen?

Foreleser: Leder for Karrieresenteret, Gisle Hellsten. Hellsten har lang erfaring med karriereveiledning og kursing av studenter og nyutdannede. I tillegg er han jobbekspert hos Aftenposten med fast spalte hver søndag.

11.45

Pause, vi går til lunsj

12.00

Lunsj i Frederikke

13.00

Opptak og regelverk

Foreleser: Rådgiver i Seksjon for opptak og tilrettelegging, Kjersti Rusten. Rusten har lang fartstid med opptaksarbeid ved UiO, og med informasjonsarbeid om dette temaet. Basert på tilbakemeldinger fra i fjor har vi utvidet denne forelesningen med 15 minutter, og det vil bli tid til spørsmål fra salen.

13:45 Takk for i dag!

 

Arrangementet er gratis.

Arrangør

Hedvig Lie Nygaard
Publisert 7. feb. 2017 22:11 - Sist endret 4. juli 2018 13:58