11 gode grunner til å studere ved UiO

1. Vi er ledende

The Academic Ranking of World Universities plasserer UiO på 62. plass i verden av totalt 9000 universiteter, og på førsteplass i Norge. Ved UiO ble det norske helse- og rettsvesenet bygget opp, den første kvinnelige norske studenten tok sin utdanning ved UiO og mange innflytelsesrike mennesker har studert her. Vi er også eneste norske universitetet på listen over Europas mest innovative universiteter. UiO er stort og anerkjent – og det kommer deg som student til gode.


2. Du får lære av de beste

Utdanningene ved UiO er forskningsbasert. Det betyr at du som student får den nyeste kunnskapen direkte fra fagmiljøene. Forskerne som du møter i undervisningen er blant de fremste på sine felt. De er også ofte å se andre steder, så ikke bli overrasket om professoren du treffer på campus på dagen er å se som ekspertkommentator i nyhetsstudio på kvelden, som spaltist i en avis, eller som forfatter av lærebøkene dine.


3. Dyktige studenter

Søkere til UiO har høyt karaktergjennomsnitt. De er faglig sterke, engasjerte og vil utrette noe meningsfullt. Hos oss blir du del av en tradisjon der du søker det ukjente, strekker deg lenger, dykker dypere og tenker annerledes, nytt og kritisk. Du lærer å stille gode spørsmål og finne nyttige svar. Undersøkelser viser at UiO-studenter er spesielt flinke til dette, og at arbeidsgivere setter stor pris på denne egenskapen.


4. Kunnskap fra flere felt

UiO er et breddeuniversitet med 229 studieprogrammer. Bruk studieprogramvelgeren for å finne fram til fagområdet og studieprogrammet som passer med dine interesser. På programsidene vil du se at de fleste av våre studieprogrammer har frie emner (fag), så det er gode muligheter for å kombinere emner på tvers av fagområder. Bruk muligheten til å sette sammen en grad med fag som engasjerer deg. 


5. Kompetanse som varer

Som universitet tilbyr UiO akademiske utdanninger. Det betyr at du ikke blir utdannet til å gjennomføre én spesiell arbeidsoppgave, men at du tilegner deg ferdigheter som kan brukes i mange forskjellige jobber. Dette er verdifullt i møte med et arbeidsliv i stor endring. Framveksten av ny teknologi, mer automatisering og nye næringer krever kandidater som er tilpasningsdyktige, som lærer fort og kan utføre komplekse oppgaver. Med en utdanning fra UiO tåler du at arbeidsmarkedet forandrer seg fordi du vil være god på mye forskjellig. 


6. Raskt i jobb

UiOs studieprogrammer holder høy kvalitet og det vet arbeidsgivere. Mange får jobb mens de fortsatt er studenter og innen seks måneder etter siste eksamen er 9 av 10 i jobb. Undersøkelser viser også at personer med høyere utdanning sjeldnere enn andre står utenfor arbeidslivet i nedgangstider, de er mer omstillingsyktige og de har høyere lønn. Karrieresenteret finner du midt på campus Blindern. Som student ved UiO vil du kunne benytte deg av deres kurs og tjenester, enten det er veiledning til karriereutvikling eller CV- og søknadssjekk for å lande deltidsjobben.


7. Alt i én by

Den korte avstanden mellom by, fjord, fjell og mark gjør Oslo til en helt spesiell studieby. Hit strømmer studenter fra hele landet, og hele tre av fire oslostudenter kommer fra andre steder. Stortinget, Regjeringen, Forsvaret, Høyesterett, ambassadene og de største arbeidsgiverne i landet har hovedsete her. Det gir deg som student en unik mulighet til å knytte kontakt med arbeidslivet under studietiden. Oslo har også et yrende kulturliv, som passer alle lommebøker og stemninger, i en kompakt storby med unik nærhet til naturen. 


8. Campus Blindern

Nesten alle studenter ved UiO har sin tilhørighet på campus Blindern – en liten by i byen med alt du trenger av læringsressurser, biblioteker, undervisningsrom, lesesaler, laboratorier, kaffebarer, kantiner, treningssenter og grønne parker. Campusen vår er ikke bare et sted for undervisning og eksamen, men et sted å tilbringe livet som student hvor du studerer på dagen og kobler av på kvelden. Studentkjellerne  drives av og for studenter og har faglige og sosiale arrangementer som sørger for liv på campus hver dag.


9. Engasjerte studenter

UiO huser over 250 studentforeninger. Blant de mest tradisjonsrike finner du orkestrene Biørneblæs og Corpsus Juris, Oslostudentene idrettslag, Realistforeningen, Filologisk forening og Kvindelige studenters Sangforening. Vi er også opptatt av å skape nye tradisjoner. De siste årene har studenter og ansatte gått sammen i Pride-paraden under parolen Fryktløs kunnskap. Det er et uttrykk for UiOs engasjement i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter. Like muligheter til å påvirke og delta i samfunnet uansett kjønnsidentitet, seksuell orientering og bakgrunn er viktige verdier for universitetet.


10. En trygg start

Som ny student blir du tatt imot av rektor foran universitetsbygningene i sentrum. Det har vært tradisjon siden 1923. Velkomstseremonien på Universitetsplassen markerer starten på tiden din som universitetsstudent, og kan føles både majestetisk og spennende. Under studiestart gjør vi campus om til et festivalområde med morsomme aktiviteter som sykkelfest, rebusløp, morning disco, kviss, omvisninger og konserter. Alle nye studenter får tilbud om å bli med i faddergruppe, sammen med andre som skal studere det samme. Fadderen din er en erfaren student og sammen blir dere kjent med livet som student ved UiO.


11. Du får gjøre en forskjell

Verden trenger kunnskap som kan brukes på framtidens samfunnsutfordringer. Hvis vi skal rydde havet for plast, nå FNs bærekraftsmål, utvikle nye medisiner, ivareta demokratiet og lage nye arbeidsplasser trenger vi studenter som vil skape endring. På UiO kryr det av dem. Våre medisinstudenter kjemper for syriske barn og unge gjennom Medisinstudentens humanitæraksjon. Informatikkstudentene legger til rette for bærekraftig gjenbruk av elektronikk gjennom Restarters Norway. Jusstudentene gir gratis rettshjelp til vanskeligstilte gjennom Jussbuss og JURK. På hele universitetet bruker våre studenter sin kunnskap til å hjelpe andre og kjempe for en bedre verden. Søk UiO innen 15. april og bli en av dem!


Kilder: Database for statistikk om høgre utdanning, Statistisk sentralbyrå, UiOs arbeidsgiverundersøkelse, UiOs kandidatundersøkelse.

Publisert 20. mars 2019 10:54 - Sist endret 9. apr. 2019 14:20