– Jeg vil at studentene mine skal bli kunnskapsrike og dedikerte fagfolk

Hedvig Nordeng er superforsker og professor i helsefaget farmasi. Som underviser er hun opptatt av i å gi studentene oppgaver som gjør dem klare for rollen som helsepersonell og farmasøyt.

Bildet kan inneholde: lykkelig.

Underviserne våre er selv forskere, og Professor Hedvig Nordeng er en av de fremste vi har. Foto: Scream/UiO.

Lærer studentene å formidle faget sitt

Når du som elev i videregående skole skal lese deg opp på et tema eller finne en troverdig kilde, havner du fort hos Store norske leksikon (SNL). Men har du tenkt over at om noen år kan det være du som skriver fagartiklene elevene leser der?

Hedvig Nordeng underviser i farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO), og en av oppgavene hun gir studentene sine er å skrive artikler for nettopp SNL. De beste blir publisert på snl.no og gjøres tilgjengelig for hele Norge.

– Jeg har fagansvar for en stor andel av artiklene om legemidler hos SNL, men jeg har ikke tid til å oppdatere alt selv. Samtidig skal studentene mine lære seg å snakke og skrive om faget sitt på en måte vanlige folk forstår. De skal snakke med pasienter, og da er det avgjørende at de kan kommunisere godt, sier professoren.

For Hedvig, SNL og studentene er det en vinn-vinn situasjon. Hun kan være trygg på at SNL er oppdatert med den nyeste kunnskapen til enhver tid, og du som student lærer å formidle faget ditt.

Trener på øvelsesapotek og lab

Som alle andre realfagstudenter ved UiO, blir farmasistudentene tidlig introdusert for arbeid i laboratoriet, og mye av undervisningen foregår «på laben». Som en del av utdanningen skal de også fullføre kurs hvor de lærer å lage medisiner. 

– Jeg vil legge til rette for at studentene kan bli kunnskapsrike, dedikerte og engasjerte fagfolk, sier Hedvig. Derfor legger hun og universitetet opp til at du som student får trene deg på et øvelsesapotek.  

– På apoteklaben blir vi forberedt på arbeidslivet, forklarer farmasistudent Andreas Roswall, som synes det er bra at studentene har mye praksis. Alle som tar profesjonstudiet i farmasi blir helsepersonell, og da er trening med pasienten i fokus helt avgjørende.
 

Setter studentene sine først

Også Hedvig er opptatt av at studentene er viktige ressurser:

– UiO er opptatt av å utfordre studentene gjennom aktiv læring. Det beste jeg vet er når de pusher egne grenser, og bryr seg om hverandre og faget, sier Hedvig. – At de er nysgjerrige og spør «hvorfor» og «hvordan» og «hva hvis», viser at de tør å utfordre etablerte sannheter.

– Det er studentene som skal være i sentrum – ikke jeg som foreleser, sier Nordeng, som opplever at studentene ved UiO er kunnskapstørste og faglig sterke.

I tillegg til å undervise er hun veileder for studenter som skal skrive masteroppgave. Da jobber studentene hennes i tverrfaglige team med for eksempel statistikere, bioinformatikere, psykologer og genetikere. – Våger man å tenke utradisjonelt på skjæringspunktet mellom ulike fag, kan man lære noe helt nytt, fastslår Nordeng, som er en forsker i verdensklasse. 
 

Forsker på mammaer og babyer

Hedvig er ekspert på hvordan mødres legemiddelbruk i svangerskapet påvirker det ufødte barnet. Denne kunnskapen er viktig for alle gravide som trenger å bruke medisiner. Hun har forsket mye på hva som skjer når gravide tar medisiner som antidepressiva, smertestillende, migrenemedisin og antibiotika. Hun har også skrevet lærebøker som blir brukt i undervisning av sykepleierstudenter og helsepersonell over hele landet.

Tilbyr stipender til studenter

Når sommeren kommer tar mange studenter ferie, men noen benytter sjansen til å prøve seg som forskere i et forskningsprosjekt. UiO tilbyr en rekke stipender til deg som vil bruke noen av sommermånedene til å jobbe med forskere som Hedvig. For ikke lenge siden fikk hun god hjelp av studenter fra helt andre fagfelt enn sitt eget:

– Jeg hadde én student fra samfunnsfaget sosialantropologi, og én fra informatikkstudiet som var spesialist på interaksjonsdesign. Studentene samarbeidet og hjalp oss med å designe og brukerteste en ny mobilapp som skal kartlegge kvalme hos gravide. Uten studentene hadde ikke prosjektet blitt på langt nær så bra som det ble.

– Med sommerstudentene fikk vi brakt inn kompetanse vi selv ikke hadde, sier hun. Det er jo ikke sånn at det alltid er professoren som lærer bort. Noen ganger lærer jeg like mye av studentene mine som de gjør av meg.

Tenker på pasientene

Det er ikke uvanlig at de som studerer realfag krysser faglige grenser. Kjemi og biologi ligger hverandre nær, og i farmasi kommer også man også i kontakt med fagene kommunikasjon, helseteknologi, yrkesetikk og jus. Hedvig jobber selv for EU-kommisjonen, der hun er med på å overvåke sikkerhet på legemiddelmarkedet i Europa.

– Det beste med farmasi er at du får bruke realfagene til nytte for pasientene, avslutter hun. 

Synes du denne saken var spennende? Bli kjent med våre studieprogrammer innenfor helsefag og realfag og teknologi. Husk søknadsfristen 15. april. 

Emneord: realfag, helsefag, farmasi, livsvitenskap, biovitenskap, kjemi
Publisert 9. jan. 2020 10:59 - Sist endret 17. feb. 2020 14:54