– I England kaller de det statsministerskolen

– Nå skjønner jeg at det vi driver med er å få et mer sammensatt bilde av virkeligheten, sier student Martin Sunde Eriksen. Han tar en bachelorgrad som er ny i Norge, men som har lange tradisjoner som prestisjestudium i utlandet.

Student med briller ute på campus en vinterdag med snø

– Alt legges til rette for at du skal klare å fange opp så mye kunnskap som mulig, sier student Martin Sunde Eriksen om bachelorgraden i Filosofi, politikk og økonomi. Han føler seg heldig som er omgitt av flinke professorer og supersmarte medstudenter. Foto: Mikael Lunde / NewsLab

– Jeg tror ikke professorene heller er helt vant til å stå i samme rom og måtte se ting fra hverandres perspektiver på denne måten, sier Martin Sunde Eriksen.

Han er del av det første kullet med studenter på bachelorprogrammet i Filosofi, politikk og økonomi (FPØ), som startet opp ved Universitetet i Oslo høsten 2020. Det første året har de blant annet tatt for seg temaet klima – fra perspektivet til hver av de tre fagområdene, og med noen av de beste professorene innen hver disiplin.

– Da vi skulle ha om økonomien i klimaspørsmålet, hadde vi akkurat hatt om filosofien, og da ble det sånn at spørsmålene vi hadde kom veldig fra det perspektivet. Om rettferdig fordeling for eksempel. Det gjorde at professorene også ble utfordret. De kunne være uenige, og det ledet til noen veldig gode diskusjoner, sier Sunde Eriksen.

Som FPØ-student kan han bli samfunnsøkonom, statsviter, eller gå videre med filosofi. Studentene spesialiserer seg underveis i utdanningsløpet, og kvalifiserer til en mastergrad innen sin fordypning. Samtidig har selve tverrfagligheten – det å kombinere alle tre disipliner – i seg selv vært mer interessant enn Sunde Eriksen hadde forestilt seg.

– Det er noe med det at verden ikke bare er ett fag. Det er kult å være samfunnsøkonom, men det er enda kulere å være samfunnsøkonom og å ha lært noe filosofi og politikk i bunn, sier Sunde Eriksen.

Prestisjestudium i England

I den engelskspråklige verden kalles dette studiet for PPE – kort for Philosophy, Politics & Economics, men på folkemunne er det bedre kjent som «statsministerskolen».

Olav Gjelsvik, som er professor i filosofi og har vært aktiv i utformingen og gjennomføringen av programmet ved Universitet i Oslo, forstår hvorfor det har fått kallenavnet.

– Dette har pågått i 100 år ved Oxford, og det som er slående, er at det har vært en kanal for å utdanne både ledende politikere og andre betydelige samfunnsaktører, sier Gjelsvik.

I studiet får du innsikt i felt som økonomi, statsvitenskap, demokratitenkning, rettferdighet og økonomi, Det er verdifull læring for alle som vil tjene samfunnet – enten det er gjennom politikken eller næringslivet, mener Gjelsvik.

– Du får en samlet pakke, med tre fag som styrker hverandre på veldig interessante måter. Det er en fin kombinasjon, sier Gjelsvik.

Mens du første året vil lære om alle tre disipliner sammen med dine medstudenter, vil du deretter spesialisere deg innen ett av de tre feltene det andre året.

– Men så kommer en tilbake på tredje året, og skal skrive en bacheloroppgave som gjenspeiler selve tverrfagligheten i programmet, sier Gjelsvik.

Hvis du for eksempel vil skrive en oppgave i skjæringspunktet mellom statsvitenskap og filosofi, vil du få veiledere fra begge fagfelt. 

Lærer like mye av medstudentene

Bachelorprogrammet i FPØ tar kun opp 25 studenter i året. Fordi de er en liten gruppe, har de også kunnet samles til en viss grad gjennom koronapandemien.

– Du føler deg heldig når du sitter i et rom med en liten gruppe andre studenter som er supersmarte, og samtidig har tre professorer i samme rom, sier Sunde Eriksen.

Han opplever at alt legges til rette for at du skal fange opp så mye kunnskap som mulig.

– Vi har hatt en del vanvittig gode diskusjoner, og de blir det nok bare flere av etter hvert som vi spesialiserer oss. Det er en sosial gjeng, og enten vi diskuterer politikk eller bare er ute og gjør noe sosialt sammen, så er det veldig hyggelig.

Det er akkurat en slik dynamikk professor Gjelsvik hadde håpet på, og har lagt til rette for. 

– Jeg synes dette er en spennende gruppe studenter, som også er gode til å interagere med hverandre. Det er noe jeg er bevisst på: Én ting er hva du lærer av dine lærere, men du lærer like mye av dine medstudenter, sier han.

– Dette er diskusjonsvillige, flotte medstudenter som nye studenter på programmet vil ha stor glede av å møte, legger han til.

Av Mikael Lunde
Publisert 22. feb. 2021 07:30 - Sist endret 22. apr. 2022 11:34