– Arbeidsgiverne liker det akademisk kritiske blikket studentene kommer med

Joakim Johansen Østby forsker på dataspill og underviser i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han bruker både dataspill, «gaming» og ny teknologi i undervisningen sin.

Bildet kan inneholde: mann, ansikt, rosa, hode, eyewear.

Joakim Johansen Østby forsker på dataspill og underviser i medievitenskap. 

Spillverdenen er et godt utgangspunkt for læring

Joakim underviser på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon, hvor han lærer bort alt fra digital kultur til medieanalyse og estetikk i dataspill. Det blir også litt tid til gaming:

– Du kan forstå mye om hvordan mennesker forholder seg til utfordringer og valgmuligheter ved å se på hvordan de oppfører seg i en virtuell verden. Studentene ser hvordan de forskjellige tolkningene de gjør, og som ligger til grunn for valgene de gjør, påvirker historien.

Det sosiale hører med

Joakim syns det er spennende å undervise i mindre grupper, kjent som seminarundervisning.

– Det blir mer tid til å diskutere faget og finne relevansen i faget sammen. Studentene åpner også mer opp og stiller oftere kritiske spørsmål når gruppene er mindre.

Seminarundervisning er en viktig og sosial undervisningsform, men Østby er også tydelig på forelesninger kan ha en sentral plass i utdanningen.

– Det å kunne lytte og prosessere kunnskap uten for mye støy rundt, er en viktig øvelse å ta med seg.

Praksis eller forskningsprosjekt

I tillegg til teorifagene vil du som student på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon få anledning til å gå ut i praksis. Her lærer du mediebransjen å kjenne, du får andre impulser og perspektiver, og et nytt syn på det du lærer på universitetet. Joakim er ansvarlig for emnet "Mediestudenter i arbeidslivet", hvor studenter er ute i jobbpraksis.

– Arbeidsgiverne liker det akademisk kritiske blikket studentene kommer med. De er analytiske og gir mangfold til de bedriftene de er leid inn i, sier Østby.

Det finnes også et eget emne tilpasset forskerspirene. "Mediestudenter som forskere" gjør det mulig for studenter å prøve seg som forskerstudenter i et prosjektarbeid.

Gøy å se studentene vokse

Som student kommer du til å treffe mange undervisere som er opptatt av å forstå og forske på vår digitale hverdag og hvordan den påvirker oss. Gjennom tre år er de med deg når du utvikler din medievitenskapelige kunnskap.

– Det er et privilegium å være vitne til den modningen studentene går gjennom mens de er hos oss. Det skjer mye fra de starter på universitetet til de går ut – både faglig og personlig, sier Joakim Johansen Østby. 

Studentene skal lære kritisk tenkning og akademisk skriving, og de skal oppleve personlig vekst. – Det er fint å være vitne til, synes Østby. – Mange som kommer til oss er akkurat blitt ferdig på videregående skole, og vi får følge dem mens de blir til trygge og solide fagfolk.

Synes du denne saken var spennende? Bli kjent med våre studieprogrammer innenfor mediefag, språk og humaniora. Husk søknadsfristen 15. april. 

Publisert 28. feb. 2020 09:58 - Sist endret 28. feb. 2020 09:58