– Språk er makt!

Joachim er ikke lenger den eneste i klassen som elsker tekstanalyse, grammatikk og sjeldne ord. Når han går inn i forelesningssalen ved Universitetet i Oslo vet han at han er sammen med likesinnede.

Student foran bokstavfigur på rosa bakgrunn i fotostudio

Joachim Tallaksen studerer Klart språk og tilbringer mye tid på campus. Foto: Scream/UiO.

Interessen for å lære språk har alltid vært der for Joachim Tallaksen (24).

– Jeg husker jeg begynte å stille spørsmål rundt språkets egenskaper når jeg merket hvordan jeg endret språket mitt: fra samtale med en venn, med min bestemor eller med anonyme på internett.

Spol noen år fram i tid og Joachim er student ved bachelorprogrammet i Klart språk ved Universitetet i Oslo.

– Det å gå inn i en forelesningssal og kjenne på at alle som sitter der har valgt det samme faget som deg fordi de interesserer seg for det, gir en ordentlig god følelse.

– Du er ikke lenger den ene nerden i klasserommet som elsker tekstanalyse eller algebra, men sitter plutselig i et rom med folk fra hele landet, som elsker faget like mye som deg.

Det er en god forutsetning for å få venner og samtaler til langt på kveld, forteller Joachim.

Språk er makt

Gjennom studiene, og jobber ved siden av studiene, har Joachim sett hvor vakkert, men også hvor farlig språk kan være. Myndighetene sender brev, vedtak og regelverk med en forventning om at du skal lese, forstå og rette deg etter havet med informasjon og tekst. Da må selve teksten være god, mener Joachim.

– Språk er bygget opp av maktstrukturer like mye som det er bygd opp av grammatikk. Å fremme klart språk handler om å ta språkmakten på alvor, slik at ingen skal bli ofre for den.

Dårlig språk fra myndighetene kan føre til at du og jeg misforstår et budskap eller en lov. Du kan finne deg straffet og bøtelagt for overtredelse av et påbud som er skapt for å misforstås.

– Det er et enormt demokratisk problem, sier Joachim og trekker frem et eksempel.

Trygdeskandalen i NAV

I januar 2020 var trygdeskandalen i NAV årets sak. Regelverket og lovtekstene som NAV hadde tatt i bruk i lovverket rundt trygdeutbetalinger hadde nemlig vært så krøkete og vanskelig å tyde at både NAV, regjering, domstoler og Stortinget har brukt dem feil.

Dermed hadde trygdemottakere, altså mennesker i en personlig krise, blitt straffet for ikke å klare å tyde et regelverk som var så vanskelig at selv ikke domstolene eller Regjeringen klarte å få det riktig. Over 80 mennesker ble ofre for myndighetenes språk.

– Kanskje trenger vi et språkpoliti som forsikrer at språket ikke holder noen samfunnsgrupper nede, som sørger for at når myndighetene kommer med et nytt smittevernspåbud må språket være så tydelig, så klart, at ingen skal misforstå, spør Joachim.

Godt språk imponerer

Ved siden av å være student og grammatikknerd, jobber Joachim deltid for et forlag. Han jobber også som skolebesøker for universitetet.

– For en arbeidsgiver er det en stor ressurs å ha en ansatt som kan formulere en god og velskrevet prosjektbeskrivelse, eller andre tekster, som arbeidsplassen trenger, forklarer Joachim.

– Å mestre ulike sjangre kan imponere og vise språklig bredde ovenfor enhver arbeidsgiver, Det gjelder uansett om man ender opp som lærer, anleggsarbeider, politiker eller sykepleier.

LES OGSÅ: Studiestart: – Alle har vært nye en gang

Alltid på campus

Når Joachim ikke er i forelesning eller på lesesalen, finner du ham likevel på campus. 

– Det beste med universitetet er at dagen slutter ikke når forelesningene er ferdig, sier Joachim og sikter til de over 250 studentforeningene han har å velge mellom. 

– Det å ikke føle seg alene om studiet, men å vite at man er mange som stresser med den samme oppgaven, og som kan dele litt på det stresset, gjør studietiden til en sosial opplevelse, og aldri noe ensomt.

Han har selv vært medlem i Lingvistisk Studentforening og hatt verv i studentorganisasjoner. Det har gitt ham en reell mulighet til å forme studenthverdagen til det bedre for seg selv og sine medstudenter. 

– Det å ha innflytelse på egen utdanning, og en stemme selv på et så stort universitet som Universitetet i Oslo, er ekstremt viktig og noe alle nye studenter burde ta med seg.

Synes du denne saken var spennende? 

Bli kjent med våre studieprogrammer i humanistiske fag. Husk søknadsfristen 15. april.

Emneord: studier, bli student, utdanning, språk, klart språk, humaniora
Publisert 22. des. 2021 15:24 - Sist endret 22. des. 2021 15:24