Samfunnsfagene har blitt en del av det populære Honours-programmet

Nå kan du velge samfunnsfag som fordypning på det populære,  tverrfaglige Honours-programmet ved Universitetet i Oslo. Studiet er for dem som vil gi litt ekstra – og samtidig få mye igjen for det.

Tre elever i videregående skole som leser en brosjyre ute på campus

Nysgjerrige elever i videregående skole besøker universitetet på Åpen dag i 2018. Foto: Jarli & Jordan/UiO. 

Dette unike studieløpet – det eneste av sitt slag i Norge – ble først tilbudt med fordypninger i realfag og humaniora. Nå kan søkere til universitetet velge samfunnsfag som studieretning på programmet.

Studentene tar egne skreddersydde Honours-emner parallelt med en bachelor i enten statsvitenskap, sosialantropologi, psykologi eller sosiologi.

– Det er mange som kan synes det er vanskelig å velge bare én ting å studere. Humaniora, samfunnsfag eller teknologi? På Honours-programmet jobber vi tverrfaglig, sier Lars Tjelta Westlye. Han er professor i psykologi og koordinator for samfunnsfagene i Honours-studiet.

Westlye understreker at Honours er for dem som vil gi litt ekstra. Studentene tar fem ekstra studiepoeng hvert semester, sammen med studenter fra andre bakgrunner. I løpet av tre år tar de altså 210 studiepoeng, i stedet for de vanlige 180.

Til gjengjeld får de mye igjen for innsatsen.

Mentorprogram og tett oppfølging

Honours-programmet krever noe ekstra av dem som velger det. Det stilles for eksempel strenge krav til progresjon. Hver enkelt student følges opp tett, sier Westlye:

– Alle studentene får sin egen mentor som skal veilede på faglige spørsmål, hjelpe dem med å legge opp graden sin og velge riktige emner.

Studentene får også gode muligheter til å jobbe utover grensene til campus.

– Prosjektarbeid er en del av utdanningen, og studentene får jobbe tett opp mot for eksempel forskningsgrupper og private organisasjoner, sier Westlye.

Trenger flere som forstår både teknologi og samfunn

Honours-fagene er tverrfaglige, men tar utgangspunkt i et overordnet tema. For dagens studenter er dette temaet kunstig intelligens.

– Teknologi som kunstig intelligens vil bli enormt inngripende i livene våre på alle plan fremover, og da er det superviktig at alt fra datainnsamling til algoritmer står i stil med våre samfunnsverdier.

Lars Tjelta Westlye mener samfunnsfagene er en perfekt match med Honours-programmet – fordi det gir akkurat den tverrfaglige kompetansen samfunnet trenger.

– Samfunnet er avhengig av teknologisk utvikling. Denne utviklingen kan ikke bare ledes av teknologer. Vi trenger noen som kan se det store bildet, som forstår teknologien, og samtidig skjønner seg på mennesker, demokrati- og samfunnsprosesser.

– Universitetet i Oslo utdanner folk som skal jobbe bredt innenfor offentlig administrasjon, privat næringsliv og forskningen. Det er akkurat den typen arbeidsplasser og institusjoner som er avhengig av kloke hoder som kan jobbe tverrfaglig og tenke bredt.

Sammensveiset gjeng fra ulike bakgrunner

Som Honours-student kan du med andre ord vente deg en unik og spennende studietid.

– Nettverket du får opparbeidet deg på tvers av ulike fagområder er også veldig verdifullt i ettertid, mener Westlye.

–Bare det å samle folk med ulike måter å tenke på i samme rom, det er virkelig spennende, sier psykologiprofessoren.

Honours-studentene er en sammensveiset gjeng, forteller han.

– Studentene samarbeider på tvers av studieretningene samfunnsfag, realfag og humaniora, med mye felles opplegg og egne grupperom. Det gjør mye for læringsutbyttet, og det er også veldig fint sosialt.

Av Mikael Lunde
Publisert 10. mars 2021 13:14 - Sist endret 22. apr. 2022 11:27