English version of this page

Forbud mot armbåndsur ved skoleeksamen

Det er ikke tillatt å ha på seg armbåndsur under skoleeksamen ved UiO.

Foto: Colourbox

Det er allerede forbudt å bruke elektronisk utstyr som mobiltelefoner, smartklokker og mp3-spillere for å redusere muligheten for fusk under eksamen. Det er imidlertid vanskelig å skille smartklokker fra vanlige klokker, derfor blir begge deler nå forbudt.

Armbåndsur må heretter legges bort i sekker, jakkelommer eller lignende sammen med mobiltelefoner, mp3-spillere og annet elektronisk utstyr. Tilgjengelige armbåndsur under skoleeksamen vil heretter kunne bli betraktet som forsøk på fusk på lik linje med andre ulovlige hjelpemidler.

Det vil være godt synlige klokker i alle eksamenslokalene, slik at kandidatene kan følge med på tiden. Ved digital eksamen er det også mulig å følge med på tiden på datamaskinen.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 5. apr. 2017 11:29 - Sist endret 6. mars 2018 13:04