Treffetider for sensorer ved Det humanistiske fakultet

Her finner du treffetider på emner hvor begrunnelse gis muntlig på Det humanistiske fakultet. Treffetider legges ut fortløpende for de enkelte emner, etter at sensuren legges ut i Studentweb.

Les dette først

  • torsdag 20. eller fredag 21.desember kl. 10 - 13Det er ikke anledning til å be om sensurbegrunnelse utenom de treffetidene som er oppgitt.
  • Hvis det er lagt ut sensorveiledning, så les den før du tar kontakt med sensor.
  • Klagefristen er tre uker etter at sensuren er lagt ut. Se retningslinjer for klage.

 

REL1001

Faglærer Treffetid
Kandidatnummer 14201-14228: Jane Skjoldli torsdag 11. juni kl. 12-14 (22854415)
Kandidatnummer 14229-14254: Dirk Johannsen fredag 12. juni kl. 12-14 (22844076)

REL2250

Faglærer Treffetid
Kandidatnr 14501-14555: Cecilie Endresen mandag 29. juli kl. 8-9.30 på kontortlf.  22856706
Kandidatnr 14556-14576: Ragnhild J. Zorgati mandag 29. juli, 13.30-15.00 på kontortlf: 22856855.

REL2260

Faglærer Treffetid
Dag Øistein Endsjø torsdag 4. juni fra 12-14,  tlf 99043311
   

REL3020

Faglærer Treffetid
Anne Stensvold tirsdag 23.juni kl 12-14 tlf 22854932

REL3040

Faglærer Treffetid
Ragnhild J. Zorgati Tirsdag 23. juni mellom 10.30 og 12.00 på 22856855

REL3090

Faglærer Treffetid
Cecilie Endresen onsdag 1. juli 08.30-10 på  tlf 22856706

REL4002

REL4112

Faglærer Treffetid
Ragnhild Johnsrud Zorgati tirsdag 9. 6. kl. 13-14 tlf 22856855
   

KOS4020

KOS4030

MØNA2505

 

Faglærer Treffetid
Kristin Soraya Batmanghelichi 16. juni, mellom 13:00-15:00 på tlf +47 22844836.

MØNA3000

Faglærer Treffetid

Berit Thorbjørnsrud:

Kan gi begrunnelse til følgende kandidater: 

2222

2223

2224

2225

2228

2229

2230

2235

2240

2241

2242

2243

2245

2246

2247

2248

2249

2251

2252

2254

2255

2226

2244

147

fredag 19. juni kl. 13.00-15.00 på tlf 40484837

Joakim Parslow:

Kan gi begrunnelse til følgende kandidater:

2227

2231

2232

2233

2234

2236

2237

2238

3350

2253

2256

2257

2239

fredag 19. juni kl. 13.00-15.00 på tlf 46580603

 

Publisert 10. mai 2020 10:45 - Sist endret 26. juni 2020 10:02