Treffetider for sensorer ved Det juridiske fakultet

For de aller fleste emner ber du om begrunnelse i Studentweb som beskrevet:

Begrunnelse og klage - Universitetet i Oslo (uio.no)

For krim emner blir treffetider lagt ut fortløpende for de enkelte emner, etter at sensuren publiseres i Studentweb.

For most of the written examinations, you ask for an explanation in Studentweb.

Explanation of grades and appeals - University of Oslo (uio.no)

If your subject does not have that opportunity you will find the information on this page.

Les dette først

  • torsdag 20. eller fredag 21.desember kl. 10 - 13Det er ikke anledning til å be om sensurbegrunnelse utenom de treffetidene som er oppgitt.
  • Hvis det er lagt ut sensorveiledning, så les den før du tar kontakt med sensor.
  • Klagefristen er tre uker fra du får begrunnelse. Se retningslinjer for klage.

Kriminologi og rettssosiologi

KRIM1500 - 

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 

KRIM1100 - 

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Ringetid og merknad
       
       
       
       
       
       
 

 

KRIM1300 - våren 2021

Kandidatnummer Sensor Telefonnummer Treffetid og merknad
 
Hjemmeeksamen:      
129301-129312 Amanda Vik Andersen tlf 98862049 onsd 30.6. kl 13-14
129313-129322 Marina Hiller Foshaugen tlf 99498369 mand 28.6. kl 12-13
129324-129355 Pernille Søderholm Nyvoll email: p.s.nyvoll@jus.uio.no oppgi kandnr Innen 1 uke
129336-129346 Rose E. Boyle email: r.e.boyle@jus.uio.no oppgi kandnr Innen 1 uke
129348-129358 Nina Padmanabhan tlf 41392579 tirsd 29.6. kl 13-14
129359-129369 Martin Nøkleberg tlf 45265804 mand 28.6. kl 09-10
129370-129380 Rose E. Boyle email: r.e.boyle@jus.uio.no oppgi kandnr Innen 1 uke
129381-129391 Jenny Maria Lundgaard Tlf 92603033 mand 28.6. kl 11-12
129392-129402 Ole T.J. Schjerven email: donteo92@gmail.com Innen 1 uke
129403-129414 Janne H.I. Helgesen email: janne.helgesen@phs.no Innen 1 uke
129415-129425 Julie Høivik tlf 40472843 mand 28.6. kl 12-14
129426-129437 Stian Haugen tlf 93011667 fred 25.6. kl 14-17, evnt  mand 28.6. etter kl 16
Semesteroppgaven:      
129301-129312 Camilla J Bjørtomt tlf 94843358 onsd 2.6. kl 15-16
129313-129323 Nina Padmanabhan tlf 41392579 torsd 3.6. kl 14-16
129324-129335 Tara Søderholm tlf 40723434 tirsd 8.6. kl 10-11
129336-129346+129435 Nina Padmanabhan tlf 41392579 torsd 3.6. kl 14-16
129348-129359 Emilie Storli

email: emilie.storli@hotmail.com

Send email med kandnr

Innen 1 uke

129360-129370 Ingvild K Rabe

email: ingvild.k.rabe@gmail.com

Send email med kandnr

Innen 1 uke
129371-129381 Silje Bakken tlf 95249229 tirsd 8.6. kl 10-11
129382-129392 Atle Bekken tlf 91335563 tirsd 8.6. kl 1530-1630
129393-129403 Bjørnar Blaalid

tlf 93458280, evnt email: 

bjornar.blaalid@nord.no 

mand 7.6. kl 10-12
129404-129414+129436 Kristiane B Dugstad

email: kristiane.bd@gmail.com send email med kandnr

Innen onsd 9.6. 
129415-129434+129437 Hans Myhre Sunde tlf 90158872 torsd 3.6. kl 09-11

KRIM2960 - Spring 2021

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 

 129001 - 129012

 

 

 

 

----------------------

129051 - 129060

 

 

 

 

Gustavo Rojas

 

 

 

 

-------------------

Martine Synnøve Bergersen Lie

+57-3192592416

Zoom is also an option.

Examiner will also respond to requests by email.

gustavoj.rojasp@unilibre.edu.co

 

-------------------

92254622

May 26, 5 AM, Colombian time.

 

 

 

--------------

May 25, at 10-11.

129015 - 129021

 

 

 

----------------

129022 - 129026

 

 

 

 

 

 

 

Ragnhild Sollund

 

 

----------------

Gustavo Rojas

 

 

 

 

 

+4792863397

 

 

 

---------------------------------

+57-3192592416

zoom is also an option.

Examiner will also respond to requests by email.

gustavoj.rojasp@unilibre.edu.co

 

 

May 26 at 6 pm.

 

 

--------------

May 26 at 5 AM, Colombian time.

Zoom is also an option.

Examiner will also respond to requests by email.

 

 

129033-129049

 

 

 

 

 

Siv Rebekka Runhovde

 

 

 

 

 

 99425246.

 

 

 

 

 

May 28th. at 9-11. 

 

 

 

 

129002-129030

 

 

 

 

------------------

129052-129067

Nina Padmanabhan

 

 

 

-------------------

Siv Rebekka Runhovde

41392579

 

 

 

 

-------------------

 99425246

May 25, at 12.00-14.30.

Zoom is also an option.

 

--------------

28th May 9-11. 

129065-129072

 

 

 

 

--------

129073-129078

Nina Padmanabhan

 

 

 

------------------

Gustavo Rojas

41392579

 

 

 

 

----------------

+57-3192592416

zoom is also an option.

Examiner will also respond to requests by email.

gustavoj.rojasp@unilibre.edu.co

 

 

May 25, at 12.00-14.30.

Zoom is also an option.

 

-------------

May 27th. From 5 to 6 AM , Colombian time.

 

KRIM2904 - Høsten 2020

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 

129411-129432

 

 

 

 

 

 

 

Peter Scharf Smith

 

 

 

 

 

(+46) 760-206478

 

 

 

 

 

 

Torsdag 7. januar, mellom 

klokken 10 og 11.

 

 

 

 

 

129433 - 129450 Julie Laursen

jl862@cam.ac.uk

Send en e-post innen en uke med kandidatnummer, så vil du motta en skriftlig begrunnelse.

129451-129472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Ugelvik

 

 

 

 

 

 

 

90535036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 8. januar, 

mellom klokken 10 og 11.

 

 

 

 

 

129473-129493

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje Emil Fredwall

 

 

 

 

 

 

 

450 23 796

Fredag 8. januar,

mellom kl 10 og 11.

       
       
       
       

KRIM2919 - Klagesensur våren 2020

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad

129305-129357

 

 

 

 

Helene Gundhus

41523351

Torsdag 23. juli, mellom klokken 11-12.

 

KRIM2961 høst 20

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 

129550-129562

Helene Gundhus

tlf 41523351

fred 11.12. kl 13-14

129563-129578 Jenny Lundgaard tlf 92603033 torsd 10.12. 13-14
129579-129588 Siv Runhovde tlf 99425246 fred 11.12. 10-12
129589-129600 Nina Jon tlf 92458548 fred 11.12. kl 09-11
129601-129610 Siv Runhovde tlf 99425246 fred 11.12. kl 10-12
129611-129618 Marina Foshaugen tlf 99498369 torsd 10.12. kl 13-14

KRIM2952  Autumn 2020

Candidate number Sensor Contact info Time
 

129281 - 129292

 

_____________

129293 - 129303

Rose Boyle

 

___________

Katja Franko

 

+47 92 33 11 61

 

____________

+47 90776405

Friday Dec.18th,

Between 15-16.

____________

Friday Dec.18th,

Between 15-16.

129305 - 129314

 

 

_______________

129315 - 129333

Erlend Paasche

 

 

_______________

Annica Allvin

+47 47401216

 

 

_______________

+47 40471529

Monday Dec. 4th

Between 11 - 12.

 

_____________

Tuesday, December  22nd. Between 10-11.

129334 - 129347

 

 

________________

129348 - 129359

Annica Allvin

 

 

_______________

Katja Franko

+47 40471529

 

 

________________

+47 90776405

 

 

Tuesday, December  22nd. Between 11-12.

 

____________

Friday Dec.18th,

Between 15-16.

 

 

KRIM2953 - Spring 2021

Candidate number Sensor Contact info Day and time
 

129221 - 129227

 

----------------

129228 - 129234

Solveig Laugerud

 

------------

Lars Roar Frøyland

91551353

 

 

---------------------------------

91310076

 

June 17th.  

Between 1400-1500.

 

------------------

Monday June  21. 

Between 10:00 -11:00

129235 - 129240

 

 

-------------

129241- 129250

May-Len Østbye Skilbrei

 

------------

Solveig Laugerud

 

 

 

 

 

+47 95122315

 

 

-----------------------------

91551353

 

 

 

June 18th at 14.00-16.00

 

 

-----------------------------

June 17th.  

Between 1400-1500.

 

 

 

 

129251 - 129257

 

 

 

----------------

129258 - 129265

 

 

Hannah Helseth

 

 

 

------------

Solveig Laugerud

41063607

 

 

 

 

---------------------------------

91551353

Friday June 18, between 11:00 and 12:00.

 

 

 

------------------June 17th.  

Between 1400-1500.

129267 - 129278

 

-------------129279 - 129285

Hannah Helseth

 

------------May-Len Østbye Skilbrei

41063607

 

 

--------------------------------

+47 95122315

 

Friday June 18, between 12:00 and 13:00.

 

------------------

June 18th at 14.00-16.00

129286 - 129291

 

 

 

-------------

129292 - 129299

Tatanya Valland

 

 

 

------------

Solveig Laugerud

Tatanya.valland@phs.no 

 

 

 

 

---------------------------------

91551353

Write your examiner an e-mail by June 13th,  to schedule a reasoning for June 14th or June 15th. Choose one suitable date. 

 

----------------

June 17th.  

Between 1400-1500.

       

KRIM2956 - autumn 2020

Candidate number Sensor Contact info Day and time
 
129163 - 129188 Kjersti Lohne (+47) 97175846

Tuesday, Dec. 15.th

Between 13-15. 

129189 - 12198

 

 

__________________

129199 - 129209

Peter Scharf Smith

 

 

________________

Mats Ravik Jupskås

(+46) 760-206478

 

 

______________

(+47) 95 03 35 17

 

Monday,  Dec. 14th.

Between 11-12.

 

______________

Tuesday, Dec. 15.th 

Between, 12-13.

129212 - 129225

 

 

 

 

__________________

129226 - 129237

Carola Lingaas

 

 

 

 

______________

Hans Myhre Sunde

(+47) 93 60 44 11

 

 

 

 

____________

(+47) 90 15 88 72

Friday, Dec. 11th. 

9-10 o'clock.

Or

Monday, Dec 14th.

Between, 13-14.

______________

Monday, Dec 14th.

Between, 11 - 12:30.

KRIM2957 - Høsten 2019

Candidate number Sensor Contact info Day and time
 
129001 - 129025 Mareile Kaufmann 22850122 Torsdag 5.desember, mellom klokken 16:00-18:0.
129026 - 129036 Guro Flinterud gurfli@phs.no

Leave an inquiry per mail withinn a week, and you will receive a written reasoning by 6.Desember.

 

Ta kontakt per e-post innen en uke fra publisering av sensur, og du vil motta skriftlig begrunnelse senest fredag 6.desmber.

129038 - 129049 Jenny Lundgaard 92603033 Torsdag 5.desember, mellom klokken 11:00-13:00.
129050- 129071 Katja Franko 90776405 Mandag 2.desember, mellom klokken 11:00 - 12:00.

 

KRIM4101 - Høsten 2020

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
129001 - 129018 Katja Franko 90776405 Mandag 30. november kl. 13-14
       
       
       
       
       

KRIM4102 - Våren 2021

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
129101 - 129117 Katja Franko  (0047)90776405 Tirsdag 1 .juni mellom kl 10 og 11.

KRIM4103

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
       
       
       

KRIM4904 - Våren 2020

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
129781 - 129798 Helene Gundhus 41523351 Onsdag 24. juni, kl. 12-13.
       

KRIM4919 Våren 2020

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
129371-129381 Helene Gundhus 41523351 Mandag 8. juni fra klokken 13-14 .
       
       
       

KRIM4958 -

Candidate number Sensor Contact information Day and time
 
       

KRIM4952  Autumn 2020

Candidate number Sensor Contactinfo Date and time
 
129371-129381 Katja Franko +47 90776405

Tuesday, December 22nd.

Between 10-11.

 

KRIM4953 - Spring 2021

Candidate number Sensor Contact info Day and time
 
129312 - 129330 May-Len Skilbrei

+47 95122315

June 18th between 14.00-16.00

       

KRIM4960 - Spring 2021

Candidate number Sensor Contact info Day and time
 

129092 - 129094

 

 

 

---------------------

129095 -129096

Martine Synnøve Bergersen Lie

 

 

-------------------------------

Nina Padmanabhan

92254622

 

 

-------------

41392579

 

 

 

 

May 25, at 10:00-11:00.

 

 

---------------------

May 25, at 12.00-14.30.

Zoom is also an option

 

 

 

   

 

       

KRS4105 - Høsten 2020

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
129131-129142 Karl Fredrik Sivertsson Send epost med kandidatnummer for skriftlig begrunnelse til fredrik.sivertsson@jus.uio.no Innen 1 uke
129143-129154

Synøve Andersen

 

Send epost med kandidatnummer for skriftlig begrunnelse til s.n.andersen@sosgeo.uio.no Innen 1 uke

RSOS2952 - Spring 2021

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
129451 - 129464 Peter Scharff Smith (+46) 760-206478 June 23, between 10:00 and 11:00.
129465 - 129473

Monika

Lindbekk

48225365 

June 22, between 12-13

 

129474 - 129486 Erlend Paasche 47401216 June 24, between 14-15
129488 - 129496 Karsten Ingvaldsen

97104790

June 22, between kl 10-11

129498-129512 Nina Padmanabhan

413 92 579

 

June 24, between 15-16

129513-129525 Ida Nafstad

980 63 622

 

June 21, between 13-14

RSOS2953 - Autumn 2020

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 

129081 - 129098

 

 

 

 

 

________________

129100 - 129112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Hellum

 

 

 

 

 

____________

Stener Ekern

 

 

 

 

 

 

anne.hellum@jus.uio.no 

 

 

 

 

 

________________

stener.ekern@nchr.uio.no

 

 

 

 

 

 

Send an email to your examiner and note your candidate number and phone number. Please do so within one week. Your examiner will then get back to you.

 

_________________

Send an email to your examiner and note your candidate number and phone number. Please do so within one week. Your examiner will then get back to you.


 

 

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
129161 - 129172 Peter Scharff Smith (+46) 760-206478 17 desemeber, kokken 13:00-14:00.
       

RSOS4953 - Høsten 2019

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
129223 - 129226 Kristin Bergotora Sandvik k.b.sandvik@jus.uio.no

 

Send your inquiry by email to your examiner during this week, week 50. Note your candidatenumber and you will receive a written reasoning from this week, until the next (week 51).

 

Send en e-post med ditt kandidatnummer til sensor innen utgangen av denne uken. Sensor svarer skriftlig denne og neste uke.

 

 

       
       
       
       
       

RSOS4952 Spring 2021

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
129542 - 129550 Peter Scharff Smith (+46) 760206478

July 5th, between 10-11.

 

       
       
       
       
       

RSOS1801 våren 2020

Candidate number Sensor Contact information Day and time
 

129111-129119

Peter Scharff

tlf (+46) 760-206478

15.05. kl. 10-11
129121-129130 Ingrid Lundeberg

tlf 93255961 

14.05. kl 10-11.

129131-129139

Karsten IngvaldsenTatanya Valland tlf 41140771 11.05. kl 12-13
129140-129156 Ida Nafstad

tlf 98063622

11.05. kl 13-14

129157-129164 Lisbeth Skyberg

tlf 93880742

14.05. kl 14-1445
       

RSOS

Candidate number Sensor Contact information Time to contact
 
       
       
       
       

RSOS

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
       
       
 

RSOS4102 - Våren 2021

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
129131 - 129135 Peter Scharff Smith

Tlf: (+46) 760 206478

Torsdag 3. juni kl. 11-12.

 

 

RSOS4104 - våren 2020

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
129811 - 129820 Peter Scharff Smith (+46) 760-206478

Fredag 26. juni kl. 10-11. 

       

RSOS4802

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
       
       
       
       

RSOS4950

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Treffetid og merknad
 
       
       

RSOS

Candidate number Sensor Contact info Day and time
       
       
 

KRS4106 - Høsten 2020

Candidate number Sensor Contact info Day and time
 
129511-129522 Thomas Ugelvik 90535036

Fredag 8. januar, 

mellom klokken 10 og 11.

129523-129534 Siv Runhovde 99425246

Fredag 8. januar, 

mellom klokken 10 og 11.

KRS4106 -

Kandidatnummer Sensor Kontaktinfo Tid
       
        

Publisert 3. okt. 2016 12:13 - Sist endret 1. juli 2021 13:55