English version of this page

Deleksamen ved MN-fakultetet

Det kan forekomme endringer i deleksamen som følger av korona-situasjonen. Følg med på semestersiden eller i Canvas for informasjon om dine emner, eller ta kontakt med MN-studieinfo for spørsmål.

Oppdatert 27. mars kl. 11:08.

Om deleksamen

Deleksamen omfatter eksamener i undervisningsperioden som inngår i grunnlaget for karakterfastsetting. En deleksamen teller normalt mindre enn 50 % av endelig karakter.

Hvis du ikke møter på deleksamen

Kandidater som ikke møter til en deleksamen vil bli strøket fra emnet og vil ikke få anledning til å ta avsluttende eksamen eller få karakter i emnet. Unntak er kandidater som har gyldig fravær eller som på forhånd har fått innvilget fritak fra deleksamen.

Hvis du stryker på en deleksamen

En kandidat som stryker på en deleksamen, eller oppnår en poengsum som bedømmes under strykgrensen, kan fortsette å følge emnet og ta avsluttende eksamen. Det gis ikke ny eksamen i slike tilfeller. Unntaket er dersom det i emnet kreves bestått deleksamen for å kunne ta neste deleksamen eller avsluttende eksamen. Dette angis i så fall i emnebeskrivelsen som finnes på UiOs nettsider.

Hvis du har gyldig fravær til deleksamen

Ved gyldig fravær

  • Må du i de fleste tilfeller avlegge utsatt deleksamen. Unntak fra dette kan være feltkurs og laboratorieøvelser.
  • Utsatt deleksamen avholdes så tidlig som mulig og skal være avlagt før avsluttende eksamen starter.
  • Oppmelding til denne administreres manuelt av instituttet emnet tilhører.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 25. juni 2015 13:42 - Sist endret 14. apr. 2020 13:19