English version of this page

Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter ved MN-fakultetet

I 2020 gjelder spesielle regler om fravær fra obligatoriske aktiviteter på grunn av koronavirus-situasjonen.

Hva er obligatoriske aktiviteter?

Mange emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har krav om deltakelse i form av ulike aktiviteter. Slike krav er ofte en forutsetning for å få lov til å ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter innebærer alt fra innleveringer av oppgaver, labarbeid, feltarbeid, å kommentere andre studenter sitt arbeid eller holde muntlige fremlegg. Det gjelder også obligatorisk oppmøte til undervisning.

Se de enkelte emnesidene for informasjon om hva som er obligatoriske aktiviteter for hvert emne.

Instituttspesifikk informasjon om obligatoriske aktiviteter

Egenmelding ved fravær fra obligatorisk aktivitet

Hvis du er syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatorisk aktivitet i 2020, kan du sende egenmelding for å få godkjent gyldig fravær uten dokumentasjon.

Egenmelding betyr at du melder fra til instituttet som er ansvarlig for emnet du tar at du ikke kan møte til obligatorisk undervisning, eller at du trenger utsatt innleveringsfrist på obligatoriske øvelser på grunn av gyldig fravær. Du trenger ikke fremlegge legeerklæring eller annen dokumentasjon. Du vil få ytterligere informasjon fra instituttet om hvordan du i så fall kan få gjennomført obligatorisk aktivitet. 

Hva regnes som gyldig fravær?

Gyldig fravær fra en obligatorisk aktivitet kan bli godkjent på bakgrunn av følgende:

  • Sykdom hos deg selv eller noen du har omsorgsansvar for.
  • Omsorgsansvar for barn på grunn av koronaviruset. 
  • Karantene eller isolasjon på grunn av koronaviruset. 
  • Fødsel.
  • Dødsfall i nær familie.
  • Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll.

Kontaktpunkter for instituttene

Ta kontakt med instituttet som er ansvarlig for emnet du tar for å sende egenmelding ved fravær fra obligatorisk aktivitet, og for informasjon om manglende gjennomføring av obligatoriske aktiviteter. 

Institutt for teoretisk astrofysikk

E-post: studieinfo@astro.uio.no

Institutt for biovitenskap

E-post: studieinfo@ibv.uio.no

Farmasøytisk institutt

E-post: studieinfo@farmasi.uio.no

Fysisk institutt

E-post: studieinfo@fys.uio.no

Institutt for geofag

E-post: studieinfo@geo.uio.no

Institutt for informatikk

E-post: studieinfo@ifi.uio.no

Kjemisk institutt

E-post:  studieinfo[at]kjemi.uio.no

Matematisk institutt

E-post:studieinfo@math.uio.no

Institutt for teknologisystemer

E-post: studieinfo@its.uio.no 

Publisert 3. apr. 2020 08:35 - Sist endret 31. aug. 2020 16:18