English version of this page

Obligatoriske aktiviteter/oppmøte i undervisning på TF

I 2020 gjelder egne regler om fravær fra obligatoriske aktiviteter på grunn av Covid-19-pandemien. 

Hva er obligatoriske aktiviteter?

Mange emner har krav om deltakelse i form av ulike aktiviteter. Du må ha bestått obligatorisk aktivitet for å få lov til å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter kan for eksempel være innleveringer av oppgaver, obligatorisk oppmøte på undervisning, observasjon, å kommentere andre studenters arbeid eller holde muntlige presentasjoner. 

Se hver emneside for informasjon om hva som er obligatoriske aktiviteter for hvert emne.

 

Fravær ved obligatoriske aktiviteter

Alle krav om dokumentasjon i forbindelse med fravær på obligatoriske aktiviteter bortfaller høsten 2020. 

Hvis du er syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatorisk aktivitet, kan du søke om å få godkjent gyldig fravær eller få innvilget utsettelse av obligatorisk aktivitet ved å sende en egenmelding til emneansvarlig/seminargruppelærer. Av faglige hensyn kan det kreves at du må utføre en annen obligatorisk aktivitet som erstatning for det du har gått glipp av. Fraværet fra obligatorisk oppmøte på undervisning kan ikke overstige 50 % av gruppetimene.

 

Fristen for å sende egenmelding er tre dager etter at den obligatoriske aktiviteten skulle vært gjennomført.

 

Hva regnes som gyldig fravær?

Gyldig fravær fra en obligatorisk aktivitet kan bli godkjent på bakgrunn av følgende:

  • ​Sykdom hos deg selv eller noen du har omsorgsansvar for.
  • ​Omsorgsansvar for barn på grunn av koronaviruset.
  • ​Karantene eller isolasjon på grunn av koronaviruset.
  • Fødsel.
  • Dødsfall i nær familie.
  • Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll.
Publisert 6. okt. 2020 10:51 - Sist endret 6. okt. 2020 14:48