English version of this page

Gjennomføring av eksamen

Slik gjennomfører du på eksamensdagen.

E-post med innlogging til eksamensoppgavene

E-post med eget brukernavn/passord for eksamensoppgavene sendes ut dagen før eksamen - gi beskjed dersom du ikke finner dette

  Slik besvarer du eksamensoppgaven - Modul 1 (blokk 3), Modul 4 og Modul 5

  • Eksamenssettet består av en eller flere oppgaver som hver består av flere deler som du besvarer sekvensielt. Du kan ikke bevege deg mellom delene.
  • Dersom du har flere oppgaver på listen, velg hvilken av oppgavene du ønsker starte med
  • Start eksamensoppgaven ved å klikke på knapp med grønn pil
  • Oppgavene består av to ulike templat, og naviger-videre vil dermed gjøres på to ulike måter:

   Enten

  • Alle oppgavene i en del vises innenfor samme samme side. Besvar spørsmålene (kryss av) nedover siden og naviger videre ved å trykke Submit nederst til høyre på siden
  • Dersom du trykker Submit og ikke har besvart alle spørsmål, vil du få opp et varsel som spør om du virkelig vil gå videre. Trykk Cancel og sjekk da at du har besvart alle spørsmålene, før du går videre

        Eller

  Slik besvarer du eksamensoppgaven - Modul 6

  Innlevering av besvarelsen

  • Eksamen stenger når eksamenstiden er slutt. Du er selv ansvarlig for å trykke Submit/Home for å levere inn din besvarelse innen eksamens sluttid. Obs - dette gjelder selv om du ikke har besvart alle spørsmål.
  • De med innvilget forlenget tid som tilrettelegging får egen beskjed om start-/sluttid. Du må trykke Submit og levere selv om alle spørsmål ikke er besvart.

  Avslutte eksamen

  •  Når du har løst alle oppgavene kan du avslutte Safe Exam Browser ved å trykke på On/off symbolet nederst til høyre på skjermen din 

  Kontaktpunkter under eksamen

  • Det blir ikke anledning for faglige spørsmål under eksamen
  • Dersom du blir syk, og forhindret fra å gjennomføre eksamen, ta kontakt på tlf.nr. under
  • Følg med på din telefon, for eventuelle beskjeder fra administrasjonen
  • For kontakt med administrasjonen, ring tlf: 22 85 11 66
   E-post: med-eksamen@medisin.uio.no

  Gjeldende retningslinjer for hva som anses som fusk

  Husk at selv om eksamen avlegges hjemme gjelder alminnelige eksamensvilkår, og eksamen skal være et selvstendig arbeid:

  1.    Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven, eller å distribuere besvarelse. Slik kommunikasjon er å anse som fusk. 

  2.    Ved fusk eller forsøk på fusk kan konsekvensene bli annullering av eksamen, utestenging fra UiO og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universitet og høgskoler i Norge i inntil ett år. 

  3.    Det er ikke tillatt å ta bilde av eksamensoppgaveteksten.

  Eksamensoppgavene er laget på en slik måte at du ikke skal behøve å bruke hjelpemidler (annet enn eventuelt kalkulator). Som kandidat har du ansvar for å disponere tiden din godt. Antall spørsmål og eksamenslengde vil ikke gjøre det hensiktsmessig å benytte tiden til oppslag.

  Publisert 10. feb. 2021 13:07 - Sist endret 2. juni 2021 19:31