English version of this page

På eksamensdagen

Du må møte opp i riktig sal i Silurveien senest 30 minutter før eksamensstart. Husk å sjekke kandidatnummer i Studentweb på forhånd. Din plass i eksamenslokalet fer merket med kandidatnummeret ditt.

Finn plassen din og logg på PC med ditt brukernavn og passord fra UiO

Når du kommer inn i eksamenslokalet er det viktig at du finner plassen merket med ditt kandidatnummer, og logger på PC-en med en gang. Sjekk på forhånd at brukernavnet og passordet ditt fungerer.

Innloggingsark: brukernavn, passord og oppgaveoversikt

Hver kandidat får et innloggingsark som inneholder brukernavn og passord for eksamen, samt viktig informasjon om oppgavene. Forseglingen på innloggingsarket må ikke brytes før overinspektøren starter eksamen.

Innloggingsarket inneholder informasjon om hvor mange deler den enkelte oppgave har, totalt antall spørsmål per oppgave samt noe informasjon om innholdet i oppgaven. Basert på informasjonen på innloggingsarket planlegger du hvordan du vil disponere tiden og velger hvor du vil starte. Les derfor innloggingsarket nøye.

  • Brukernavnet og passordet i innloggingsarket er et annet enn det du vanligvis bruker på UiO.
  • Husk at når du har startet på en oppgave, kan du ikke avbryte den og gå tilbake.

Etter innlogging: oppgaveoversikten i QP

Når eksamen har startet og du har logget inn er det første du møter listen med oppgavene som er beskrevet på innloggingsarket. Basert på informasjonen i innloggingsarket velger du hvilken oppgave du vil starte med. Klikk den grønne knappen for å starte oppgaven. 

Etterhvert som du jobber deg igjennom eksamensoppgavene blir listen over gjenstående oppgaver mindre og mindre. Oppgavene du har levert vises ikke lengre i oppgavelisten - det betyr at de er levert.

Når du har besvart alle oppgavene er listen tom. Alle eksamensoppgavene er da levert. Du kan logge ut av eksamensystemet og av PC-en (CTRL+ALT-DELETE - Logg av).

Slik besvarer du hver enkelt oppgave

En oppgave består vanligvis av flere deler (sekvenser). Hver del representerer en del av, eller et stadie i, den kliniske prosessen. Når du har gått igjennom en del, klikker du Submit nederst på siden og leverer da inn denne deloppgaven. Knappen finner du nederst i høyre hjørne på skjermen:

Etter innsending av en del kommer du automatisk til neste deloppgave. Her får du repetert kasus-informasjonen og som regel noe ny pasientinformasjon som hjelper deg videre i prosessen. Ny tekst vil være markert med uthevet skrift. Helt øverst ser du en overskrift som viser hvor langt i oppgaven du er kommet: "Del 2 av 5" osv. Det er ikke mulig å gå tilbake til forrige del i disse oppgavene.

På slutten av en oppgave kommer en blank side med knappen Home. Når du klikker Home sendes du til oppgavelisten.

Pass på at alle svar er fullstendige før du sender inn deloppgave

Hvis ett eller flere spørsmål ikke er besvart, vil du få opp et varsel som spør om du virkelig vil gå videre. Sjekk da at du har besvart alle spørsmålene, før du går videre. Hvis et spørsmål er delvis besvart eller påbegynt vil ikke varselet komme opp.

For å sjekke at du har besvart alle spørsmålene - velg Cancel for å se over siden.

Forstørre tekst og bilder

Skjermbildet eller bilder kan forstørres eller forminskes ved at man klikke rpå bildet eller teksten, holder CTRL-tast nede og trykker + eller - på ytterste del av tastaturet for å forstørre/forminske.  

Bruk av PC under eksamen

Datamaskinene står permanent i eksamenslokalet og de er konfigurert på en spesiell måte, tilpasset eksamenssituasjonen.

  • Annen programvare enn eksamen kan ikke åpnes
  • Hurtigtast-funksjonene er slått av, det er for eksempel ikke mulig å bruke CTRL+C/CTRL+V for å kopiere og lime inn tekst
  • Vær oppmerksom på at det svaralternativet du har valgt, endres dersom du bruker piltastene mens skrivemarkøren står inne i et avkryssingsspørsmål

Dersom du opplever tekniske problemer

Trykk kun én gang på knappene når du vil åpne en oppgave eller sende inn svaret ditt. Av og til kan det ta noen sekunder før neste skjermbilde kommer opp. Vær tålmodig og ikke trykk mange ganger.

Be om hjelp fra IT-ansvarlig dersom du opplever at din datamaskin henger seg opp eller fryser. Dersom løsningen på problemet er at du bytter plass kan du logge deg på og fortsette der du slapp uten at svarene dine har gått tapt. Alle svar lagres underveis i eksamen. Du vil få ekstra tid på eksamen dersom IT-ansvarlig må bruke litt tid på å problemet som har oppstått.

Publisert 26. nov. 2021 11:33 - Sist endret 24. juni 2022 15:01