English version of this page

Spørsmålstyper og poeng

Oppgavesettene består av ulike spørsmålstyper som du ser eksempler på her.

Både flervalgsspørsmål der ett eller flere svaralternativ skal velges, og kortsvarspørsmål hvor du skal skrive 1-10 setninger.

Du kan få presentert bilder, EKG, audiogram eller tegninger du blir bedt om å vurdere underveis i oppgaven. 

Poeng

Hvert spørsmål gir maksimalt 6 poeng. Ved feil eller manglende svar får man null poeng. Det gis ikke trekk i poeng (i form av minuspoeng) ved feil svar på noen av spørsmålstypene.

Flervalgsoppgaver

Multiple Choice

Avkryssingsspørsmål hvor man skal velge ett riktig svar blant flere alternativ. Riktig svar gir 6 poeng, feil svar gir 0 poeng.

Eksempel:

Multiple Response

Avkryssingsspørsmål hvor flere enn ett svaralternativ kan være riktige. Hvor mange svaralternativ som er riktige angis i spørsmålsteksten. Du kan maks krysse av for det antallet svar som spørsmålet er ute etter. Du får poeng for hvert svar du avgir som er riktig. Galt svar gir null poeng. Du kan oppnå maksimalt 6 poeng på spørsmålet. For å få full pott må du svare riktig på alle avkryssingene dine.

Eksempel:

 

Pull Down

Spørsmål hvor du blir bedt om å ta stilling til noe ved å velge riktig svar fra nedtrekksmenyer (Eks: Ja/Nei, Riktig/Galt eller Sant/Usant). I disse spørsmålene skal du besvare hvert enkelt utsagn eller alternativ. Dersom en eller flere rader med alternativ blir stående blank, regnes disse som ubesvarte og spørsmålet er totalt sett ikke fullstendig besvart. 

Du kan oppnå maksimalt 6 poeng på spørsmålet. Riktig svar gir poeng, galt svar gir null poeng. For å få full pott må du svare riktig på hver av alternativene i spørsmålet.

Eksempel:

En annen variant av spørsmålstypen er at du får presentert et bilde og blir bedt om å navngi anatomiske strukturer eller lignende på bildet. Du kan oppnå maksimalt 6 poeng på spørsmålet. Riktig svar gir poeng, galt svar gir null poeng. For å få full pott må du svare riktig på hver av alternativene i spørsmålet. Husk at alle alternativene skal besvares!

Eksempel:

Kortsvar-oppgaver

Spørsmål som skal besvares med fritekst svar – vanligvis fra ett ord til 10 linjer.

Forventet omfang på svarteksten angis vanligvis i selve spørsmålet. Sensorveiledningen definerer hvordan spørsmålet skal scores. Det gis vanligvis 3 poeng for halvgodt svar og 6 poeng for fullgodt svar. Det gis 0 poeng ved feil eller manglende svar.

Det er teknisk mulig å skrive lengre enn det som angis i spørsmålet, men sensor mener at det skal være mulig å besvare spørsmålet fullgodt innenfor den rammen som er satt.

Eksempel:

 

 

 

 

Publisert 9. apr. 2018 12:11 - Sist endret 2. feb. 2021 16:21