English version of this page

Før du søker om tilrettelegging

Dersom du har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som fører til ulemper ved gjennomføring av eksamen, kan du søke om tilrettelagt eksamen.

Hvem kan søke?

Alle studenter som har en funksjonsnedsettelse, særskilt behov eller en sykdom som gir vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelagt eksamen.

Hvordan vurderer UiO søknaden? 

Tilretteleggingen skal oppveie for de ulempene funksjonsnedsettelsen eller sykdommen gir i eksamenssituasjonen. Den skal ikke gi en fordel sammenlignet med medstudentene, og den skal heller ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles ved eksamen. 

Hva slags tilrettelegging du kan få avhenger av behovene dine og blir vurdert individuelt. Tiltakene som innvilges skal være tilstrekkelige, men vil ikke alltid være i tråd med din egen eller legens vurdering.

Hva kan du søke om?

Ekstra tid

Utvidet eksamenstid som kan brukes til å besvare oppgaven. Innvilges etter behov. 

Hviletid og ammetid

Hviletid
Ekstra tid som kan brukes til å hvile under eksamen. Hviletid skal ikke brukes til å besvare oppgaven og skal kun benyttes til det formålet det er innvilget.

Ammetid
Ekstra tid som kan brukes til å amme under eksamen. Ammetid skal ikke brukes til å besvare oppgaven og skal kun benyttes til det formålet det er innvilget.

Tilretteleggingsprogrammer

UiO tilbyr følgende tilretteleggingsprogrammer.

Program Beskrivelse
Dragon Naturally Speaking

Tale til tekst program uten ordliste. Tekst dikteres ved bruk av mikrofon og teksten blir skrevet ned automatisk. Hvis du har benyttet programmet tidligere vil du ha en personlig brukerprofilen med din uttalemåte slik at programmet viser riktig ord på skjermen ved diktering. Finnes kun på engelsk.

Infovox4

Talesyntese som leser tekst på skjerm. Talesyntese er programvare som avkoder digital tekst og leser den høyt. Aktuell å bruke når dyslektikere skal ha eksamen på fremmedspråk, men ikke kan bruke ordliste. Finnes på alle språk.

Lingdys 4

Et lese- og skriveverktøy som er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Inneholder ordliste på bokmål, nynorsk og engelsk. Talesyntese for å lese opp skrevet og digital tekst. 

Lenke til nedlastning av demo-versjonen. 

MS Word Rette -og skriveprogram som kan brukes av kandidater med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker hvor retteprogrammet i Inspera ikke er tilstrekkelig.
Textpilot 3 Pluss

Et lese- og skriveverktøy som er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Inneholder ordliste på bokmål, nynorsk og engelsk. Talesyntese for å lese opp skrevet og digital tekst. 

Lenke til nedlastning av demo-versjonen. 

Windows Magnifier Innebygd forstørrelsesprogram i Windows 10. Gjør deler av eller hele skjermen større, slik at man kan se ordene og bildene bedre. 
 
ZoomText Forstørrelse av skjermbildet og lesing av tekst på skjermen. Brukes hovedsakelig av synshemmede.
 

Tilretteleggingsutstyr

UiO tilbyr følgende ergonomisk utstyr som kan brukes på eksamen. 

Utstyr Beskrivelse
Bordlampe med dimmer Bordlampe med regulerbar lysstyrke.
Evoluent Vertical Mouse Vertikal mus.
Ergonomic Mouse Vertikal mus.
Fotskammel Finnes i flere høyder og med fast eller vippefunksjon. Kan være viktig å sjekke ut med kandidaten før eksamen.
Hev / senk bord Bord som kan justeres i høyde slik at kandidaten kan stå eller sitte å skrive.
Håndleddstøtte Støtte for håndleddet mens man skriver.
Mousetrapper Et ergonomisk alternativ til konvensjonell mus med styrematte.
Musematte med håndleddsstøtte Musematte med støtte for håndleddet.
Skjermvegger Skillevegg som er til å flytte på og som kan brukes for å skjerme spesifikke plasser i en sal.
Spesialstoler Regulerbar stol.
Underarmstøtte Støtte til å lene armene på mens man skriver.
Diktafon Brukes av personer som ikke kan skrive på tastatur eller for hånd.
Ergonomisk tastatur Er et alternativ til vanlig tastatur som er utformet for å forhindre slitasjeskader. Finnes mange varianter - spesifiser.
Lese-TV Brukes av synshemmede. Skjerm med kamera som forstørrer tekst på papir og har innstillinger som gjør at man kan få invertert tekst i flere farger.
Lupelampe Brukes av synshemmede for å forstørre tekst på papir og ev. andre gjenstander. På nye modeller med LED lys kan dette ofte dimmes
Regulerbar LED-lampe Brukes av personer med synsproblemer. Lysstyrken kan reguleres trinnløst
Rollermouse Er et alternativ til Mousetrapper.

Skjermet plass

I Silurveien 2 tilbyr UiO følgende skjermede plasser:

Hva Beskrivelse
Skjerming i ordinær sal Skjermvegg på hver side av plassen for å redusere støy og forstyrrelser.
Mindre sal Mindre sal (sal 4C) med 12 plasser.
Enerom Enerom med hev / senk bord.

Lese- og / eller skrivehjelp

Lesehjelp kan søkes om i de tilfeller hvor det er behov for hjelp til å lese hele eller deler av eksamensoppgaven / besvarelsen høyt under eksamen.

Skrivehjelp kan søkes om i de tilfeller hvor det er behov for hjelp til å skrive eksamensbesvarelsen på eksamen.

Ved muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen er det andre tilretteleggingstiltak som vurderes. Dersom du har behov for tilrettelegging ved muntlig eksamen, spesifiser hva slags tilrettelegging du søker om i fritekst under punktet «Annet» i søknadsskjemaet for tilrettelegging på eksamen.

Spørsmål?

Ta kontakt med infosenteret ved ditt fakultet.