English version of this page

Gjør deg kjent med tilrettelegging på skoleeksamen

Ved tilrettelagt skoleeksamen er det alltid satt av en spesifikk plass til deg i salen du skal sitte i. Du må på forhånd gjøre deg kjent med hvilken tilrettelegging du skal ha og hva dette innebærer på eksamensdagen. 

NB! Eventuelle forberedelser og informasjon om hva du skal gjøre på eksamensdagen vil være ulikt ved digital eksamen og ved papireksamen. Sjekk derfor hvilken eksamensform du skal ha på eksamen før du setter deg inn i informasjonen du finner her.

Tilretteleggingsprogrammer

Hvis du har fått innvilget bruk av tilretteleggingsprogram på eksamen, er det viktig at du gjør deg kjent med programmet du skal bruke før du kommer på eksamen. Du må sette deg inn i informasjonen nedenfor og sørge for at du vet hva du skal gjøre av eventuelle forberedelser før og på selve eksamensdagen.

MS Word

Forberedelser

1. Gjør deg kjent med tekstbehandlingsprogrammet MS Word før du kommer på eksamen. 

Før eksamen har startet

1. Logg på maskinen med ditt UiO-brukernavn og passord. 

2. Logg inn i Inspera med ditt UiO-brukernavn og passord. 

3. Åpne programmet ved å dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet.

Under eksamen

Digital eksamen:

1. Du skriver din eksamensbesvarelse i Word. Du må lagre besvarelsen din på datamaskinen og huske på at du må lagre din besvarelse ofte.

2. Kopier besvarelsen fra Word og lim det inn i tekstvinduet i Inspera for den/de oppgavene du har besvart i god tid før eksamenstiden utløper, da du ikke får ekstra tid til dette ved eksamensslutt.

3. Når du har levert ta kontakt med en eksamensvakt som sjekker at besvarelsen er levert.

Penn og papireksamen:

1. Husk å lagre besvarelsen jevnlig. MS Word lagrer kun automatisk hvert 15. minutt.

2. Når du er ferdig med eksamen ta kontakt med en eksamensvakt for å skrevet ut besvarelsen på papir. 

Etter eksamen

Digital eksamen:

1. Logg ut av Inspera. Logg deretter ut av datamaskinen enten ved å trykke på Windowsikonet og Log off, eller Ctrl + Alt + Delete og Log off.

Penn og papireksamen:

1. Logg ut av datamaskinen enten ved å trykke på Windowsikonet og Log off, eller Ctrl + Alt + Delete og Log off.

2. Lever besvarelsen hos overinspektør. 

Lingdys 4

Forberedelser

1. Du må gjøre deg godt kjent med Lingdys i forkant av eksamen, da det ikke tilbys brukerstøtte i programvaren under eksamen. Det anbefales at du tar en demoprøve i Inspera og tester dette sammen med Lingdys i forkant av eksamen.

2. Du må ha opprettet en egen brukerkonto (brukernavn og passord) på konto.lingit.no før du kommer på eksamen. 

3. Ta med din personlige lisensnøkkel på eksamensdagen for å aktivere programmet på maskinen. Hvis du ikke har din egen, tilbyr Silurveien utlån av lisensnøkler.

Før eksamen har startet

1. Logg på maskinen og Inspera med ditt UiO-brukernavn og passord. 

2. Åpne programmene Lingdys og MS Word ved å dobbeltklikke på ikonene som ligger på skrivebordet.

3. Logg inn med ditt brukernavn og passord hos Lingit for å åpne programmet.

4. Skriv inn lisensnøkkel for å aktivere programmet. 

5. Gjør eventuelle nødvendige innstillinger i programmet.

Under eksamen

Digital eksamen:

1. Du skriver din eksamensbesvarelse i Word. Hvis du ønsker å få lest opp eksamensoppgaveteksten med Lingdys, markerer du eksamensoppgaveteksten i Inspera og bruker talesyntesen i Lingdys.

Du må lagre besvarelsen din på datamaskinen og huske på at du må lagre din besvarelse ofte.

2. Kopier besvarelsen fra Word og lim det inn i tekstvinduet for den/de oppgavene du har besvart i Inspera i god tid før eksamenstiden utløper, da du ikke får ekstra tid til dette ved eksamensslutt. 

3. Når du har levert ta kontakt med en eksamensvakt som sjekker at besvarelsen er levert.

Penn og papireksamen:

Husk å lagre besvarelsen jevnlig. MS Word lagrer kun automatisk hvert 15. minutt.

Når du er ferdig med eksamen ta kontakt med en eksamensvakt for å skrevet ut besvarelsen på papir.  

Etter eksamen

Digital eksamen:

Logg ut av Inspera. Logg deretter ut av datamaskinen enten ved å trykke på Windowsikonet og Log off, eller Ctrl + Alt + Delete og Log off.

Penn og papireksamen:

1. Logg ut av datamaskinen enten ved å trykke på Windowsikonet og Log off, eller Ctrl + Alt + Delete og Log off.

2. Lever besvarelsen hos overinspektør. 

Textpilot 3

Forberedelser

1. Du må gjøre deg godt kjent med Textpilot i forkant av eksamen, da det ikke tilbys brukerstøtte i programvaren under eksamen. Det anbefales at du tar en demoprøve i Inspera og tester dette sammen med Textpilot i forkant av eksamen.

2. Du må ha opprettet en egen brukerkonto (brukernavn og passord) på konto.lingit.no/ før du kommer på eksamen. 

3. Ta med din personlige lisensnøkkel på eksamensdagen for å aktivere programmet på maskinen. Hvis du ikke har din egen, tilbyr Silurveien utlån av lisensnøkler.

Før eksamen har startet

1. Logg på maskinen og Inspera med ditt UiO-brukernavn og passord. 

2. Åpne programmene, Textpilot og MS Word, ved å dobbeltklikke på ikonene som ligger på skrivebordet.

3. Logg inn med ditt brukernavn og passord hos Lingit for å åpne programmet.

4. Skriv inn lisensnøkkel for å aktivere programmet.

5. Gjør eventuelle nødvendige innstillinger i programmet.

Under eksamen

Digital eksamen:

1. Du skriver din eksamensbesvarelse i Word. Hvis du ønsker å få lest opp eksamensoppgaveteksten med Textpilot, markerer du eksamensoppgaveteksten i Inspera og bruker talesyntesen i Textpilot.

Du må lagre besvarelsen din på datamaskinen og huske på at du må lagre din besvarelse ofte.

2. Kopier besvarelsen fra Word og lim det inn i tekstvinduet for den/de oppgavene du har besvart i Inspera i god tid før eksamenstiden utløper, da du ikke får ekstra tid til dette ved eksamensslutt. 

3. Når du har levert ta kontakt med en eksamensvakt som sjekker at besvarelsen er levert.

Penn og papireksamen:

1. Husk å lagre besvarelsen jevnlig. MS Word lagrer kun automatisk hvert 15. minutt.

2. Når du er ferdig med eksamen ta kontakt med en eksamensvakt for å skrevet ut besvarelsen på papir.

Etter eksamen

Digital eksamen:

1. Logg ut av Inspera. Logg deretter ut av datamaskinen enten ved å trykke på Windowsikonet og Log off, eller Ctrl + Alt + Delete og Log off.

Penn og papireksamen:

1. Logg ut av datamaskinen enten ved å trykke på Windowsikonet og Log off, eller Ctrl + Alt + Delete og Log off.

2. Lever besvarelsen hos overinspektør.

Dragon Naturally Speaking

Forberedelser

1. Du må gjøre deg godt kjent med programmet i forkant av eksamen, da det ikke tilbys brukerstøtte i programvaren under eksamen. 

2. Ta med din personlige brukerprofil på en minnepinne på eksamensdagen for å aktivere programmet på maskinen. 

Før eksamen har startet

Programmet Dragon Naturally Speaking er kun tilgjengelig på laptop.

1. Logg først på den stasjonære maskinen og Inspera med ditt UiO-brukernavn og passord. 

2. Åpne laptopen, deretter programmet ved å dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet.

3. Sett inn minnepinne i laptopen for å hente inn personlig brukerprofil. 

4. Gjør eventuelle nødvendige innstillinger i programmet.

Under eksamen

Digital eksamen:

1. Du besvarer oppgaven i Word. Det kan være enkelte eksamenstyper som besvares rett i Inspera, som f.eks flervalgsoppgaver. Ta kontakt med fakultet før eksamen hvis du er usikker. 

Du må lagre besvarelsen din på datamaskinen og huske på at du må lagre din besvarelse ofte når du skriver i Word.

2. Når du er ferdig ta kontakt med eksamensvakt. Du får en kopi av besvarelsen på papir, og den blir lastet opp i Inspera etter eksamen. 

Penn og papireksamen:

1. Husk å lagre besvarelsen jevnlig. MS Word lagrer kun automatisk hvert 15. minutt.

2. Når du er ferdig med eksamen ta kontakt med en eksamensvakt for å skrevet ut besvarelsen på papir.

Etter eksamen

Digital eksamen:

1. Logg ut av Inspera. Logg deretter ut av datamaskinen enten ved å trykke på Windowsikonet og Log off, eller Ctrl + Alt + Delete og Log off.

Penn og papireksamen:

1. Logg ut av datamaskinen enten ved å trykke på Windowsikonet og Log off, eller Ctrl + Alt + Delete og Log off.

2. Lever besvarelsen hos overinspektør. 

Infovox4

Forberedelser

1. Gjør deg kjent med programmet før du kommer på eksamen. 

2. Ta med din personlige lisensnøkkel på eksamensdagen for å aktivere programmet på maskinen. Hvis du ikke har din egen, tilbyr Silurveien utlån av lisensnøkler.

Før eksamen har startet

1. Logg på maskinen og Inspera med ditt UiO-brukernavn og passord. 

2. Åpne programmet ved å dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet.

3. Gjør eventuelle nødvendige innstillinger i programmet.

Under eksamen

Digital eksamen:

1. Du skriver din eksamensbesvarelse i Word. Hvis du ønsker å få lest opp eksamensoppgaveteksten med Infovox, markerer du eksamensoppgaveteksten i Inspera og bruker talesyntesen i Infovox.

Du må lagre besvarelsen din på datamaskinen og huske på at du må lagre din besvarelse ofte.

2. Kopier besvarelsen fra Word og lim det inn i tekstvinduet for den/de oppgavene du har besvart i Inspera i god tid før eksamenstiden utløper, da du ikke får ekstra tid til dette ved eksamensslutt. 

3. Når du har levert ta kontakt med en eksamensvakt som sjekker at besvarelsen er levert.

Penn og papireksamen:

1. Husk å lagre besvarelsen jevnlig. MS Word lagrer kun automatisk hvert 15. minutt.

2. Når du er ferdig med eksamen ta kontakt med en eksamensvakt for å skrevet ut besvarelsen på papir. 

Etter eksamen

Digital eksamen:

1. Logg ut av Inspera. Logg deretter ut av datamaskinen enten ved å trykke på Windowsikonet og Log off, eller Ctrl + Alt + Delete og Log off.

Penn og papireksamen:

1. Logg ut av datamaskinen enten ved å trykke på Windowsikonet og Log off, eller Ctrl + Alt + Delete og Log off.

2. Lever besvarelsen hos overinspektør.

Ekstra tid, utstyr og annen tilrettelegging

Ekstra tid

Hvis har fått innvilget ekstra tid og/eller hviletid på eksamen må du ta kontakt med overinspektør i salen du skal sitte i får å få anvist plass.

Ekstra tid ved digital eksamen i Inspera:

Når du har logget deg inn i prøven og eksamen har startet vil du kunne se at det er blitt til lagt inn X antall minutter ekstra tid på din eksamen. Ta kontakt med en eksamensvakt hvis ekstra tiden ikke er synlig i prøven.

Hviletid og ammetid

Ved bruk av hviletid/ammetid på eksamen gis det beskjed til en eksamensvakt når du ønsker å benytte deg av den. Silurveien har flere stillerom som kan benyttes ved bruk av hviletid/ammetid. 

Hvordan registreres det hvor mye tid jeg har brukt?

Ved digital eksamen i Inspera vil prøven din bli "pauset" mens du benytter deg av hviletiden/ammetiden. Tiden du bruker på å hvile/amme vil bli automatisk lagt til i eksamenstiden din når prøven blir startet igjen. 

Ved papireksamen vil en eksamensvakt notere tiden du bruker til å hvile slik at den tiden du bruker blir lagt til eksamenstiden din. 

Det er mulig å dele opp hviletiden i flere omganger. 

NB! Hviletid skal ikke brukes til å besvare oppgaven. Kun til det formål som hviletiden er innvilget. 

Skjermet plass

Det finnes tre forskjellige typer tilrettelegging med skjermet plass i Silurveien. 

  1. Skjerming i vanlig sal
    Skjermvegg på hver side av plassen for å redusere støy og forstyrrelser. 
  2. Mindre sal
    Sal 4C i Silurveien er en mindre sal med 12 plasser. Har du fått innvilget mindre sal på eksamen er det her du skal sitte. 
  3. Enerom på sal 4C
    Innvilget bruk av eget rom på eksamen. 

Tilretteleggingsutstyr

Ved bruk av tilretteleggingsutstyr på eksamen vil dette være satt opp og klart på den plassen som er satt av til deg i salen når du kommer på eksamensdagen. Henvend deg til overinspektør i salen for å bli anvist riktig plass. Se oversikt over hvilke tilretteleggingsutstyr som tilbys i Silurveien. 

NB! Det er ikke tillatt å ta med eget tilretteleggingsutstyr på eksamen. 

Lese -og/eller skrivehjelp

Hvis du har fått innvilget bruk av lese -og/eller skrivehjelp på eksamen vil du alltid bli plassert på et eget rom. Lese -og/eller skrivehjelpen møter på dette rommet.

Lese -og/eller skrivehjelpen fungerer som eksamensvakt, og kan ikke svare på faglige eller tekniske spørsmål vedrørende eksamen.