English version of this page

Søk om tilrettelegging på eksamen

Her finner du informasjon om søknadskjema og dokumentasjon. 

Søknadsskjema

Søknadsfrister

  • 1. februar for vårsemesteret
  • 1.september for høstsemesteret

Hvor leverer jeg søknaden?

Du må levere eller sende søknad og dokumentasjon i posten til fakultetet ditt. Søknaden kan ikke sendes på e-post.

NB! Det medisinske fakultet har egen info for levering / sending av søknad.

Hvis du tar emner ved flere fakulteter, må du sende søknaden og dokumentasjonen til hvert av fakultetene.

Krav til søknad og dokumentasjon

Det er ulike krav til dokumentasjon avhengig av hvilken type tilrettelegging du søker om. Legg ved dokumentasjon fra lege/sakkyndig på nedsatt funksjonsevne eller sykdom. Dokumentasjonen må inneholde en anbefaling om tilretteleggingstiltak. 

Lege/sakkyndig skal fylle ut side to (legeattest) i søknadsskjemaet.

Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fra ungdomsskolen. Hvis du mangler gyldig dokumentasjon kan du kontakte ditt fakultet for å søke om ny utredning. 

Eksempler på krav til dokumentasjon

Konsentrasjonsvansker og eksamensangst
Konsentrasjonsvansker og eksamensangst er tilstander som i seg selv ikke gir grunnlag for tilrettelegging til eksamen. Unntak kan være der plagene er av så alvorlig karakter at det kan regnes som en funksjonsnedsettelse. Dette må i tilfelle dokumenteres av lege/sakkyndig.

Allergi
Allergi blir behandlet som en akutt plage/sykdom. Det kreves legeattest som er datert tidligst 7 dager før første eksamensdato.

Senebetennelse
Ved alvorlige plager kan det innvilges utvidet tid eller bruk av PC. Behovet for denne tilretteleggingen må dokumenteres i attesten. Eksempler på tilretteleggingsformer: ekstra tid, PC, regulerbar stol, regulerbart bord, skjermet plass, eget rom, hvilebenk o.a. Merk at tilgang til tilretteleggingsformer som eget rom kan være begrenset.

Saksbehandling

Vedtak om tilrettelagt eksamen fattes på bakgrunn av studentens søknad, dokumentasjon fra lege/sakkyndig, regelverk og faglige hensyn.

Tilrettelegging til eksamen dersom du har pollenallergi

Pollenallergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid ved eksamen, men behandles som en akutt plage/sykdom. Legeattesten må dokumentere ulempene allergien gir i eksamenssituasjonen.

Les mer om pollenallergi og tilrettelegging til eksamen