Emnegrupper

Viser 1–121 av 121 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Eldre historie (40ELDREHISTORIE) (40 studiepoeng) 40
Historie (40HISGENERELL )Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Informatikk (IN40) (40 studiepoeng) 40
40-gruppe i arabisk og Midtøsten-studier (40ARAS-MØNA) (40 studiepoeng) 40
Antikk kultur og klassiske språk (40ANT)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Antikken (40ANTIKK1) (40 studiepoeng) 40
Arabisk språk (40ARAS) (40 studiepoeng) 40
Arkeologi (40ARK) (40 studiepoeng) 40
Astronomi (AST40) (40 studiepoeng) 40
Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG) (40 studiepoeng) 40
Bibelske språk (40BIBSPR) (40 studiepoeng) 40
Biologi (BIO40)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Biovitenskap (IBV40) (40 studiepoeng) 40
Bosnisk/kroatisk/serbisk (40BKSS) (40 studiepoeng) 40
Britisk kulturkunnskap med engelsk (40OMR-BRIT2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Demografi (40-DEMO)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk (40ENG) (40 studiepoeng) 40
Engelsk (amerikansk) (40ENGAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk språk 2 (40ENGS2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk språk og kultur1 (40ENGSKUL1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Estetikk 1 (40ESTETIKK1) (40 studiepoeng) 40
Etikk og politisk filosofi (40ETIKK) (40 studiepoeng) 40
Europas ideer (40IDEUR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Europastudier (40-EURO) (40 studiepoeng) 40
Filosofi (40FIL1) (40 studiepoeng) 40
Filosofihistorie (40FILHIST) (40 studiepoeng) 40
Forvaltningsinformatikk for bachelorstudenter i informatikk: design, bruk, interaksjon (40DRI-MNB) (40 studiepoeng) 40
Fransk (40FRA2) (40 studiepoeng) 40
Fransk språk (40FRAS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Fransk språk og kultur (40FRA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Fysikk (FYS40) (40 studiepoeng) 40
Gammelgresk (40GRES) (40 studiepoeng) 40
Geofysikk og klima (GFK40) (40 studiepoeng) 40
Geologi og geografi (GEG40) (40 studiepoeng) 40
Helseledelse (40HELSELED) (40 studiepoeng) 40
Helseøkonomi (40HELSEØK) (40 studiepoeng) 40
Historie for AMS-programmet (40HIS2) (40 studiepoeng) 40
Idéhistorie (40IDE1) (40 studiepoeng) 40
Informatikk fordypning (IN40F) (40 studiepoeng) 40
Italiensk språk og kultur2 (40ITASKUL2) (40 studiepoeng) 40
Japan-studier (40OMR-JAP) (40 studiepoeng) 40
Japansk språk (40JAPS2) (40 studiepoeng) 40
Keltisk filologi (40KELT) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA2) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (gammel ordning) (40OMR-KINA2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kjemi (KJM40) (40 studiepoeng) 40
Kjemi fordypning (KJM40F) (40 studiepoeng) 40
Kjønn feminisme og likestilling2 (40KFL2) (40 studiepoeng) 40
Kjønn og religion (40KJON) (40 studiepoeng) 40
Kjønnsstudier (40KFL) (40 studiepoeng) 40
Klart Språk (40KLAR) (40 studiepoeng) 40
Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi (UVB-PED-40-KAT) (40 studiepoeng) 40
Kriminologi III (40KRIM-003) (40 studiepoeng) 40
Kristendom (40KRIS) (40 studiepoeng) 40
Kristendomskunnskap med vekt på kjønn, likestilling og feminisme (40TEOKRI-KFL) (40 studiepoeng) 40
Kulturhistorie (40KULH) (40 studiepoeng) 40
Kulturhistorie (40KULH1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kunsthistorie (40KUN1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kunsthistorie - antikken til renessansen (40KUN2) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie - fra barokken til samtid (40KUN3) (40 studiepoeng) 40
Latin (40LATS2) (40 studiepoeng) 40
Latinamerikansk områdekunnskap (40OMR-LATAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Ledelse, organisering og økonomistyring (40HELSEL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Lingvistikk (40LING1) (40 studiepoeng) 40
Litteratur 5 (40LIT5) (40 studiepoeng) 40
Matematikk (MAT40) (40 studiepoeng) 40
Medier og kommunikasjon (40MEDIEVIT1) (40 studiepoeng) 40
Mekanikk (MEK40) (40 studiepoeng) 40
Middelalderenskulturhistorie (40MIDKULTH)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geofag (MN40-GEO_GEO)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geofag forgeovitere (MN40-GEO_GEOAV)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geografi (MN40-GEG_GEG)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Moderne retorikk og språklig kommunikasjon (40RETKOM) (40 studiepoeng) 40
Molekylær biovitenskap (MBV40)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Musikkvitenskap (40-gruppe) (40MUS1) (40 studiepoeng) 40
Nederlandsk (40NEDS) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteratur 1 (40NORL1) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteratur 2 (40NORL2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk og litteratur (40NOR) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språkvitenskap (40NORS2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språkvitenskap og tekst (40NORST) (40 studiepoeng) 40
Norrøn filologi (40NFI) (40 studiepoeng) 40
Norrøne og keltiske studier (40NORKELT) (40 studiepoeng) 40
Norsk for internasjonale studenter (40NORINT) (40 studiepoeng) 40
Norsk som andrespråk (40NOAS2) (40 studiepoeng) 40
Nyere historie (40NYEREHISTORIE) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om India (40OMR-SØRASIA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika (40OMR-MØNA2) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika - (40OMR-MØNA) (40 studiepoeng) 40
Organisasjon, ledelse og arbeid – tverrfaglig (40-OLA-TVERR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Pedagogikk (40PED) (40 studiepoeng) 40
Persisk språk - (40PERS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Polsk (40POLSK1) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk (40POR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Portugisisk (40POR) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk for studieretning Latin-Amerika (40POR2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Psykologi (40PSY) (40 studiepoeng) 40
Religionsvitenskap (40REL1) (40 studiepoeng) 40
Runologi (40RUN) (40 studiepoeng) 40
Russisk (40RUSS2) (40 studiepoeng) 40
Russisk områdekunnskap (40OMR-RUSS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Samfunnsgeografi (40-SGO) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsøkonomi (40-ECON) (40 studiepoeng) 40
Sentraleuropeisk og balkansk områdekunnskap (40SEUBAL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Skole, utdanning og oppvekst (UVB-PED-40-SUO) (40 studiepoeng) 40
Sosialantropologi (40-SOSANT) (40 studiepoeng) 40
Sosiologi (40-SOS2) (40 studiepoeng) 40
Spansk (40SPA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Spansk (40SPA) (40 studiepoeng) 40
Spesialpedagogikk (40SPED) (40 studiepoeng) 40
Statistikk (STK40) (40 studiepoeng) 40
Statsvitenskap (40-STV) (40 studiepoeng) 40
Teoretisk filosofi med vekt på språk, logikk og erkjennelse (40FIL5) (40 studiepoeng) 40
Tsjekkisk (40TSJ1) (40 studiepoeng) 40
Tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier (40KFL3) (40 studiepoeng) 40
Tyrkisk språk (40TYRS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Tysk (40TYSK) (40 studiepoeng) 40
Vitenskapsfilosofi (40VITFIL) (40 studiepoeng) 40
Økonomisk analyse (40-ØK-ANALYSE) (40 studiepoeng) 40
Øst-Europastudier (40OSTEUROPA) (40 studiepoeng) 40