English version of this page

Emnegrupper

Viser 1–126 av 126 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Historie (40HISGENERELL) (40 studiepoeng) 40
Informatikk (IN40) (40 studiepoeng) 40
40-gruppe i arabisk og Midtøsten-studier (40ARAS-MØNA) (40 studiepoeng) 40
Antikk kultur og klassiske språk (40ANT)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Antikken (40ANTIKK1) (40 studiepoeng) 40
Arabisk språk (40ARAS) (40 studiepoeng) 40
Arkeologi (40ARK) (40 studiepoeng) 40
Arkivkunnskap (40ARKIV)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Astronomi (AST40) (40 studiepoeng) 40
Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG) (40 studiepoeng) 40
Biologi (BIO40)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Biovitenskap (IBV40) (40 studiepoeng) 40
Bosnisk/kroatisk/serbisk (40BKSS) (40 studiepoeng) 40
Britisk kulturkunnskap med engelsk (40OMR-BRIT2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Demografi (40-DEMO) (40 studiepoeng) 40
Engelsk (40ENG) (40 studiepoeng) 40
Engelsk (amerikansk) (40ENGAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk språk 2 (40ENGS2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk språk og kultur1 (40ENGSKUL1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Estetikk 1 (40ESTETIKK1) (40 studiepoeng) 40
Etikk (40ETIKK) (40 studiepoeng) 40
Europas ideer (40IDEUR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Europastudier (40-EURO) (40 studiepoeng) 40
Filosofi (40FIL1) (40 studiepoeng) 40
Filosofihistorie (40FILHIST) (40 studiepoeng) 40
Forvaltningsinformatikk for bachelorstudenter i informatikk: design, bruk, interaksjon (40DRI-MNB) (40 studiepoeng) 40
Fransk (40FRA2) (40 studiepoeng) 40
Fransk språk (40FRAS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Fransk språk og kultur (40FRA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Fysikk (FYS40) (40 studiepoeng) 40
Gammelgresk (40GRES) (40 studiepoeng) 40
Geofysikk og klima (GFK40) (40 studiepoeng) 40
Geologi og geografi (GEG40) (40 studiepoeng) 40
Hebraisk språk (40HEBS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Helseledelse (40HELSELED) (40 studiepoeng) 40
Helseøkonomi (40HELSEØK) (40 studiepoeng) 40
Hindi (40HINS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Historie for AAS-programmet (40HIS2) (40 studiepoeng) 40
Idéhistorie (40IDE1) (40 studiepoeng) 40
Informatikk fordypning (IN40F) (40 studiepoeng) 40
Italiensk språk og kultur2 (40ITASKUL2) (40 studiepoeng) 40
Japan-studier (40OMR-JAP) (40 studiepoeng) 40
Japansk språk (40JAPS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Japansk språk (40JAPS2) (40 studiepoeng) 40
Keltisk filologi (40KELT) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA2) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (gammel ordning) (40OMR-KINA2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kinesisk språk (40KINS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kjemi (KJM40) (40 studiepoeng) 40
Kjemi fordypning (KJM40F) (40 studiepoeng) 40
Kjønn feminisme og likestilling2 (40KFL2) (40 studiepoeng) 40
Kjønn og religion (40KJON) (40 studiepoeng) 40
Kjønnsstudier (40KFL) (40 studiepoeng) 40
Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi (UVB-PED-40-KAT) (40 studiepoeng) 40
Kriminologi III (40KRIM-003) (40 studiepoeng) 40
Kristendom (40KRIS) (40 studiepoeng) 40
Kristendomskunnskap med vekt på kjønn, likestilling og feminisme (40TEOKRI-KFL) (40 studiepoeng) 40
Kultur og identitet (40KULID)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kulturhistorie (40KULH1) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie (40KUN1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kunsthistorie - antikken til renessansen (40KUN2) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie - fra barokken til samtid (40KUN3) (40 studiepoeng) 40
Latin (40LATS2) (40 studiepoeng) 40
Latinamerikansk områdekunnskap (40OMR-LATAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Ledelse, organisering og økonomistyring (40HELSEL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Lingvistikk (40LING1) (40 studiepoeng) 40
Litteratur 5 (40LIT5) (40 studiepoeng) 40
Matematikk (MAT40) (40 studiepoeng) 40
Medievitenskap (40MEDIEVIT1) (40 studiepoeng) 40
Mekanikk (MEK40) (40 studiepoeng) 40
Middelalderenskulturhistorie (40MIDKULTH)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geofag (MN40-GEO_GEO)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geofag forgeovitere (MN40-GEO_GEOAV)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geografi (MN40-GEG_GEG)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Moderne retorikk og språklig kommunikasjon (40RETKOM) (40 studiepoeng) 40
Molekylær biovitenskap (MBV40)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Musikkvitenskap (40-gruppe) (40MUS1) (40 studiepoeng) 40
Nederlandsk (40NEDS) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteratur 1 (40NORL1) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteratur 2 (40NORL2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk (40NORS2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk og litteratur (40NOR) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk og tekst (40NORST) (40 studiepoeng) 40
Norrøn filologi (40NFI) (40 studiepoeng) 40
Norrøne og keltiske studier (40NORKELT) (40 studiepoeng) 40
Norsk for internasjonale studenter (40NORINT) (40 studiepoeng) 40
Norsk som andrespråk (40NOAS2) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om India (40OMR-SØRASIA) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika - KUN FOR ANDRE PROGRAMMER ENN AAS (40OMR-MØNA) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika - KUN FOR AAS-STUDENTER (40OMR-MØNA2) (40 studiepoeng) 40
Organisasjon, ledelse og arbeid (40ORG) (40 studiepoeng) 40
Organisasjon, ledelse og arbeid – tverrfaglig (40-OLA-TVERR) (40 studiepoeng) 40
Pedagogikk (40PED) (40 studiepoeng) 40
Pedagogisk psykologiske emner (40PPR) (40 studiepoeng) 40
Persisk språk - (40PERS) (40 studiepoeng) 40
Polsk (40POLSK1) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk (40POR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Portugisisk (40POR) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk for studieretning Latin-Amerika (40POR2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Psykologi (40PSY) (40 studiepoeng) 40
Religionshistorie (40REL1) (40 studiepoeng) 40
Runologi (40RUN) (40 studiepoeng) 40
Russisk (40RUSS2) (40 studiepoeng) 40
Russisk områdekunnskap (40OMR-RUSS) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsgeografi (40-SGO) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsøkonomi (40-ECON) (40 studiepoeng) 40
Sanskrit (40SANS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Sentraleuropeisk og balkansk områdekunnskap (40SEUBAL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Skole, utdanning og oppvekst (UVB-PED-40-SUO) (40 studiepoeng) 40
Sosialantropologi (40-SOSANT) (40 studiepoeng) 40
Sosiologi (40-SOS2) (40 studiepoeng) 40
Spansk (40SPA) (40 studiepoeng) 40
Spansk (40SPA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Spesialpedagogikk (40SPED) (40 studiepoeng) 40
Statistikk (STK40) (40 studiepoeng) 40
Statsvitenskap (40-STV) (40 studiepoeng) 40
Teoretisk filosofi med vekt på språk, logikk og erkjennelse (40FIL5) (40 studiepoeng) 40
Tsjekkisk (40TSJ1) (40 studiepoeng) 40
Tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier (40KFL3) (40 studiepoeng) 40
Tyrkisk språk (40TYRS) (40 studiepoeng) 40
Tysk (40TYSK) (40 studiepoeng) 40
Urdu språk (40URDS) (40 studiepoeng) 40
Vitenskapsfilosofi (40VITFIL) (40 studiepoeng) 40
Økonomisk analyse (40-ØK-ANALYSE) (40 studiepoeng) 40
Østeuropeisk områdekunnskap (40OSTEUROPA) (40 studiepoeng) 40