Emnegrupper

Viser 1–364 av 364 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Eldre historie (40ELDREHISTORIE) (40 studiepoeng) 40
Historie (40HISGENERELL )Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Informatikk (IN40) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteraturvitenskap for estetikkprogrammet (80NORL3) (80 studiepoeng) 80
40-gruppe i arabisk og Midtøsten-studier (40ARAS-MØNA) (40 studiepoeng) 40
80-gruppe i arabisk (80ARAS2) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap (80LITT) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap for Kjønn med fagfordypning (80LIT2) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap for studieretning i estetiske studier (80LIT3) (80 studiepoeng) 80
Antikk kultur og klassiske språk (40ANT)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Antikken (40ANTIKK1) (40 studiepoeng) 40
Arabisk språk (80ARAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Arabisk språk (40ARAS) (40 studiepoeng) 40
Arkeologi (40ARK) (40 studiepoeng) 40
Arkeologi (80ARK) (80 studiepoeng) 80
Astronomi (AST40) (40 studiepoeng) 40
Astronomi (AST80) (80 studiepoeng) 80
Balkansk områdekunnskap (80OMR-BALK) (80 studiepoeng) 80
Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG) (40 studiepoeng) 40
Biologi (BIO40)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Biologi (BIO80)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Biologi, lektorprogrammet (LEKT14-80BIO) (80 studiepoeng) 80
Biovitenskap (IBV40) (40 studiepoeng) 40
Biovitenskap (IBV80) (80 studiepoeng) 80
Bosnisk/kroatisk/serbisk (40BKSS) (40 studiepoeng) 40
Bosnisk/kroatisk/serbisk (100BKS)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Bosnisk/kroatisk/serbisk (80BKS) (80 studiepoeng) 80
Britisk kulturkunnskap med engelsk (40OMR-BRIT2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Demografi (40-DEMO)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk (80ENG) (80 studiepoeng) 80
Engelsk (80ENG2) (80 studiepoeng) 80
Engelsk (40ENG) (40 studiepoeng) 40
Engelsk (amerikansk) (40ENGAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk litteratur2 (80ENGL2) (80 studiepoeng) 80
Engelsk språk (80ENGS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Engelsk språk 2 (40ENGS2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk språk og kultur1 (40ENGSKUL1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk, lektorprogrammet (LEKT14-80ENG) (80 studiepoeng) 80
Engelskspråklig litteratur for estetikkprogrammet (80ENGL3) (80 studiepoeng) 80
Estetikk 1 (40ESTETIKK1) (40 studiepoeng) 40
Etikk og politisk filosofi (40ETIKK) (40 studiepoeng) 40
Europas ideer (40IDEUR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Europastudier (40-EURO) (40 studiepoeng) 40
Filosofi (80FILOSOFI)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Filosofi (40FIL1) (40 studiepoeng) 40
Filosofi (80FILOSOFI2) (80 studiepoeng) 80
Filosofi - Kjønn med fagfordypning (80FIL) (80 studiepoeng) 80
Filosofi med vekt på antikken (80FILANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Filosofihistorie (40FILHIST) (40 studiepoeng) 40
Fordypning imusikkvitenskap (80MUSIKK) (80 studiepoeng) 80
Forvaltningsinformatikk for bachelorstudenter i informatikk: design, bruk, interaksjon (40DRI-MNB) (40 studiepoeng) 40
Fransk (40FRA2) (40 studiepoeng) 40
Fransk (80FRA2) (80 studiepoeng) 80
Fransk med fordypning i språk, litteratur eller områdekunnskap (80FRA) (80 studiepoeng) 80
Fransk språk (40FRAS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Fransk språk (80FRAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Fransk språk i Afrika sør for Sahara (80FRAS2) (80 studiepoeng) 80
Fransk språk og kultur (40FRA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Fransk, lektorprogrammet (LEKT14-80FRA) (80 studiepoeng) 80
Fysikk (FYS40) (40 studiepoeng) 40
Fysikk (FYS80) (80 studiepoeng) 80
Fysikk, lektorprogrammet (LEKT14-80FYS) (80 studiepoeng) 80
Gammelgresk (80GRES) (80 studiepoeng) 80
Gammelgresk (40GRES) (40 studiepoeng) 40
Geofag, lektorprogrammet (LEKT14-80GEOFAG) (80 studiepoeng) 80
Geofysikk og klima (GFK40) (40 studiepoeng) 40
Geofysikk og klima (GFK80) (80 studiepoeng) 80
Geologi og geografi (GEG40) (40 studiepoeng) 40
Geologi og geografi (GEG80) (80 studiepoeng) 80
Hebraisk språk (80HEBS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Helseledelse (40HELSELED) (40 studiepoeng) 40
Helseledelse og helseøkonomi (80-HELSE-FRI) (80 studiepoeng) 80
Helseledelse og helseøkonomi (MFB-HELSEL-OBL-2015) (90 studiepoeng) 90
Helseøkonomi (40HELSEØK) (40 studiepoeng) 40
Hindi språk (80HINS2) (80 studiepoeng) 80
Hindi språk (80HINS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Historie (80HISTORIE)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Historie (80HISTORIE1) (80 studiepoeng) 80
Historie for AMS-programmet (40HIS2) (40 studiepoeng) 40
Historie for bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier (TKS) (80HIS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Historie for bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier (TKS) (80HIS-KFL) (80 studiepoeng) 80
Historie med vekt på antikken (80HIS5)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Historie, lektorprogrammet (LEKT14-80HIS) (80 studiepoeng) 80
Idehistorie (80IDEHIST)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Idéhistorie (40IDE1) (40 studiepoeng) 40
Idéhistorie (80IDEHIST2) (80 studiepoeng) 80
Idehistorie - Kjønn med fagfordypning (80IDE1) (80 studiepoeng) 80
Idéhistorie med vekt på antikken (80IDEANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Informatikk (IN80) (80 studiepoeng) 80
Informatikk fordypning (IN40F) (40 studiepoeng) 40
Italiensk (80ITA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Italiensk (80ITA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Italiensk (80ITA2) (80 studiepoeng) 80
Italiensk (80ITA2) (80 studiepoeng) 80
Italiensk språk og kultur2 (40ITASKUL2) (40 studiepoeng) 40
Japan-studier (40OMR-JAP) (40 studiepoeng) 40
Japansk språk (40JAPS2) (40 studiepoeng) 40
Japansk språk (80JAPS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Japansk språk (80JAPS2) (80 studiepoeng) 80
Journalistikk (80JOURN) (80 studiepoeng) 80
Keltisk filologi (40KELT) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA2) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (gammel ordning) (40OMR-KINA2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kinesisk språk (80KINS2) (80 studiepoeng) 80
Kinesisk språk (80KINS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Kjemi (KJM40) (40 studiepoeng) 40
Kjemi (KJM80) (80 studiepoeng) 80
Kjemi fordypning (KJM40F) (40 studiepoeng) 40
Kjemi, lektorprogrammet (LEKT14-80KJEMI-2) (80 studiepoeng) 80
Kjemi, lektorprogrammet (LEKT14-80KJEMI) (80 studiepoeng) 80
Kjønn feminisme og likestilling2 (40KFL2) (40 studiepoeng) 40
Kjønn og religion (40KJON) (40 studiepoeng) 40
Kjønnsstudier (40KFL) (40 studiepoeng) 40
Klart Språk (40KLAR) (40 studiepoeng) 40
Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi (UVB-PED-40-KAT) (40 studiepoeng) 40
Kriminologi (80KRIM-003) (80 studiepoeng) 80
Kriminologi III (40KRIM-003) (40 studiepoeng) 40
Kristendom (40KRIS) (40 studiepoeng) 40
Kristendom (80TEOKRI) (80 studiepoeng) 80
Kristendom (80KRDOM) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med buddhisme (80KRIS-BU ) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med europeisk middelalder (80KRIS-EM) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med islam (80KRIS-IS) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med kjønn og religion (80KRIS-KR) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med vekt på kjønn, likestilling og feminisme (40TEOKRI-KFL) (40 studiepoeng) 40
Kristendomskunnskap med vekt påkjønn, likestilling og feminisme (80TEOKRI-KFL) (80 studiepoeng) 80
Kulturarv og bevaringskunnskap (80KUBE) (80 studiepoeng) 80
Kulturhistorie (40KULH1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kulturhistorie (40KULH) (40 studiepoeng) 40
Kulturhistorie (80KULH) (80 studiepoeng) 80
Kulturhistorie (80KULH2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Kunsthistorie (40KUN1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kunsthistorie (80KUN3) (80 studiepoeng) 80
Kunsthistorie - antikken til renessansen (40KUN2) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie - fra barokken til samtid (40KUN3) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie - kjønn med fagfordypning (80KUN1) (80 studiepoeng) 80
Kunsthistorie for antikkprogrammet (80KUNANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Kunsthistorie for estetikkprogrammet (80KUN5) (80 studiepoeng) 80
LAP Biologi (USM5-LAP80-BIO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Engelsk (USM5-LAP80-ENG)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Fransk (USM5-LAP80-FRA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Fysikk (USM5-LAP80-FYS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Geofag (USM5-LAP80-GEOF)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Geografi (USM5-LAP80-GEO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Historie (USM5-LAP80-HIS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Informatikk (USM5-LAP80-INF)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Kjemi (USM5-LAP80-KJE)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Matematikk (USM5-LAP80-MAT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Medievitenskap (USM5-LAP80-MET)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Naturfag (USM5-LAP80-NAT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Nordisk (USM5-LAP80-NOR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Norsk somandrespråk (USM5-LAP80-NOAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Programspesialisering i biologi (USM5-LAP90-BIO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i engelsk (USM5-LAP90-ENG)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i engelskdidaktikk (USM5-LAP90-EDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i fransk (USM5-LAP90-FRA)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i fysikk (USM5-LAP90-FYS)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i Geografi (USM5-LAP90-GEO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i historie (USM5-LAP90-HIS)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i informatikk (USM5-LAP90-INF)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i kjemi (USM5-LAP90-KJM)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i matematikk (USM5-LAP90-MAT)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i medievitenskap (USM5-LAP90-MET)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i mekanikk (USM5-LAP90-MEK)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i molekylær biovitenskap (USM5-LAP90-MBV)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i nordisk, særlig norsk, språk- og litteraturvitenskap (USM5-LAP90-NOR)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i nordiskdidaktikk (USM5-LAP90-NDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i realfagdidaktikk (USM5-LAP90-RDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i religion-og etikkdidaktikk (USM5-LAP90-RELDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i samfunnsfagdidaktikk (USM5-LAP90-SDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i samfunnsgeografi (USM5-LAP90-SGO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i spansk (USM5-LAP90-SPA)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i tysk (USM5-LAP90-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Religion ogetikk (USM5-LAP80-REL)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning isamfunnsgeografi (USM5-LAP80-SAMF4)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning isosialantropologi (USM5-LAP80-SAMF3)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning isosiologi (USM5-LAP80-SAMF2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning istatsvitenskap (USM5-LAP80-SAMF1)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Spansk (USM5-LAP80-SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Tysk (USM5-LAP80-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Latin (80LATS) (80 studiepoeng) 80
Latin (40LATS2) (40 studiepoeng) 40
Latin for antikkprogrammet (80LATANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Latinamerikansk områdekunnskap (40OMR-LATAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Ledelse, organisering og økonomistyring (40HELSEL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Lektorprogrammet Biologi (UVM5-LEKT80-BIO) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Engelsk (UVM5-LEKT80-ENG) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Fransk (UVM5-LEKT80-FRA) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Fysikk (UVM5-LEKT80-FYS) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Geografi/geofag (UVM5-LEKT80-GEO) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Historie (UVM5-LEKT80-HIS) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Kjemi (UVM5-LEKT80-KJE) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Matematikk (UVM5-LEKT80-MAT) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Naturfag (UVM5-LEKT80-NAT) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Nordisk (UVM5-LEKT80-NOR) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Programspesialisering i biologi (UVM5-LEKT90-BIO) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i engelsk (UVM5-LEKT90-ENG) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i engelskdidaktikk (UVM5-LEKT90-ENGDID) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i fransk (UVM5-LEKT90-FRA) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i fysikk (UVM5-LEKT90-FYS) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i geofag (UVM5-LEKT90-GEO) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i historie (UVM5-LEKT90-HIS) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i kjemi (UVM5-LEKT90-KJE) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i matematikk (UVM5-LEKT90-MAT) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i mekanikk (UVM5-LEKT90-MEK) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i molekylær biovitenskap (UVM5-LEKT90-MBV) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i nordisk, særlig norsk, språk- og litteraturvitenskap (UVM5-LEKT90-NOR) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i nordiskdidaktikk (UVM5-LEKT90-NDID) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i realfagdidaktikk (UVM5-LEKT90-RDID) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i religion-og etikkdidaktikk (UVM5-LEKT90-RELDID) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i samfunnsfagdidaktikk (UVM5-LEKT90-SDID) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i spansk (UVM5-LEKT90-SPA) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i tysk (UVM5-LEKT90-TYSK) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Religion og etikk (UVM5-LEKT80-REL) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Samfunnsfag (UVM5-LEKT80-SAMF) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Spansk (UVM5-LEKT80-SPA) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Tysk (UVM5-LEKT80-TYSK) (80 studiepoeng) 80
Lingvistikk (40LING1) (40 studiepoeng) 40
Lingvistikk (80LING1) (80 studiepoeng) 80
Litteratur 5 (40LIT5) (40 studiepoeng) 40
Masterspesialisering i biologi, Lektorprogrammet (LEKT14-90BIO) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i engelsk, Lektorprogrammet (LEKT14-90ENG) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i fransk, Lektorprogrammet (LEKT14-90FRA) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i fysikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90FYS) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i geofag, Lektorprogrammet (LEKT14-90GEOFAG) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i historie, Lektorprogrammet (LEKT14-90HIS) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i kjemi, Lektorprogrammet (LEKT14-90KJEMI) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i matematikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90MAT) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i matematikkdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90MATDID) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i mekanikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90MEK) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i molekylær biovitenskap, Lektorprogrammet (LEKT14-90MBV) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i naturfagenes didaktikk, Lekorprogrammet (LEKT14-90NATDID) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i nordisk, Lektorprogrammet (LEKT14-90NOR) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i norskdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90NORDID) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i religions- og etikkdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90RELDID) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90SDID) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i spansk, Lektorprogrammet (LEKT14-90SPA) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i tysk, Lektorprogrammet (LEKT14-90TYSK) (90 studiepoeng) 90
Matematikk (MAT40) (40 studiepoeng) 40
Matematikk (MAT80) (80 studiepoeng) 80
Matematikk, lektorprogrammet (LEKT14-80MAT) (80 studiepoeng) 80
Medievitenskap (40MEDIEVIT1) (40 studiepoeng) 40
Medievitenskap (80MEDIEVIT) (80 studiepoeng) 80
Medievitenskap for estetikkprogrammet (80MEDIEVIT2) (80 studiepoeng) 80
Mekanikk (MEK40) (40 studiepoeng) 40
Mekanikk (MEK80) (80 studiepoeng) 80
Middelalderenskulturhistorie (40MIDKULTH)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geofag (MN40-GEO_GEO)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geofag (MN80-GEO_GEO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
MN Geofag forgeovitere (MN40-GEO_GEOAV)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geografi (MN40-GEG_GEG)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Meteorologi og oseanografi (MN80-GEO_METOS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Moderne retorikk og språklig kommunikasjon (40RETKOM) (40 studiepoeng) 40
Molekylær biovitenskap (MBV40)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Molekylær biovitenskap (MBV80)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Musikkvitenskap (40-gruppe) (40MUS1) (40 studiepoeng) 40
Musikkvitenskap for bachelorprogrammet i musikk (80MUS) (80 studiepoeng) 80
Musikkvitenskap for estetikkprogrammet 1 (80MUS1) (80 studiepoeng) 80
Nederlandsk (40NEDS) (40 studiepoeng) 40
Nord-Amerika-studier (80NORAM) (80 studiepoeng) 80
Nordisk litteratur 1 (40NORL1) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteratur 2 (40NORL2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk (40NORS2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk og litteratur (40NOR) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk (80NORD)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Nordisk språk og tekst (40NORST) (40 studiepoeng) 40
Nordisk, lektorprogrammet (LEKT14-80NOR) (80 studiepoeng) 80
Nordisk: språk, litteratur, retorikk (80NOSPLIRE) (80 studiepoeng) 80
Norrøn filologi (40NFI) (40 studiepoeng) 40
Norrøne og keltiske studier (40NORKELT) (40 studiepoeng) 40
Norrøne og keltiske studier (80NORKELT) (80 studiepoeng) 80
Norsk for internasjonale studenter (40NORINT) (40 studiepoeng) 40
Norsk som andrespråk (40NOAS2) (40 studiepoeng) 40
Nyere historie (40NYEREHISTORIE) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om India (40OMR-SØRASIA) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om India (80-OMR-SØR-ASIA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika (40OMR-MØNA2) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika - (40OMR-MØNA) (40 studiepoeng) 40
Organisasjon, ledelse og arbeid – tverrfaglig (40-OLA-TVERR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Pedagogikk (80PED) (80 studiepoeng) 80
Pedagogikk (UVB-PED-90PED) (90 studiepoeng) 90
Pedagogikk (40PED) (40 studiepoeng) 40
Pedagogikk for tverrfaglige kjønnsstudier (90PEDKJONN) (90 studiepoeng) 90
Pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emner (80PEDKJONN2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emner (80PEDKJONN)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Pedagogisk psykologiske emner (40PPR) (40 studiepoeng) 40
Persisk språk (80PERS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Persisk språk (80PERS2) (80 studiepoeng) 80
Persisk språk - (40PERS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Polsk (100POL)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Polsk (40POLSK1) (40 studiepoeng) 40
Polsk (80POLSK) (80 studiepoeng) 80
Portugisisk (40POR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Portugisisk (80POR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (80POR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (80POR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (80POR2) (80 studiepoeng) 80
Portugisisk (40POR) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk for studieretning Latin-Amerika (40POR2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Portugisisk språk2 (80PORS2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Psykologi (130-PSY) (130 studiepoeng) 130
Psykologi (120-PSY) (120 studiepoeng) 120
Psykologi (40PSY) (40 studiepoeng) 40
Religion i et kjønnsperspektiv (80RELKFL) (80 studiepoeng) 80
Religion i Norge: historiskutvikling ("Fra Freya til Valgerd") (80RELNO) (80 studiepoeng) 80
Religion og etikk, lektorprogrammet (LEKT14-80REL) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie (80REL1)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Religionsvitenskap (40REL1) (40 studiepoeng) 40
Religionsvitenskap (80REL2) (80 studiepoeng) 80
Retorikk og språklig kommunikasjon (80RETKOM)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Runologi (40RUN) (40 studiepoeng) 40
Russisk (100RUS) (100 studiepoeng) 100
Russisk (100RUS2) (100 studiepoeng) 100
Russisk (100RUS3) (100 studiepoeng) 100
Russisk (40RUSS2) (40 studiepoeng) 40
Russisk områdekunnskap (40OMR-RUSS) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsfag, lektorprogrammet (LEKT14-80SAMF) (80 studiepoeng) 80
Samfunnsgeografi (40-SGO) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsgeografi (90-SGO) (90 studiepoeng) 90
Samfunnsgeografi for AAS (80-SGO-AAS) (80 studiepoeng) 80
Samfunnsøkonomi (40-ECON) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsøkonomi (SVB-ECON-OBL-2014)Tar ikke opp nye studenter (110 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 110
Samfunnsøkonomi (SVB-ECON-2017) (110 studiepoeng) 110
Sanskrit (80SANS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Sentraleuropeisk og balkansk områdekunnskap (40SEUBAL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Skole, utdanning og oppvekst (UVB-PED-40-SUO) (40 studiepoeng) 40
Sosialantropologi (40-SOSANT) (40 studiepoeng) 40
Sosialantropologi (100-SOSANT-2015) (100 studiepoeng) 100
Sosialantropologi (100-SOSANT)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Sosialantropologi for tverrfaglige kjønnsstudier (100-SOSANT-KFL)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Sosialantropologi for tverrfaglige kjønnsstudier (100-SOSANT-KFL) (100 studiepoeng) 100
Sosiologi (40-SOS2) (40 studiepoeng) 40
Sosiologi (80-SOS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Sosiologi (90-SOS) (90 studiepoeng) 90
Sosiologi for Kjønn, feminisme og likestilling (80-SOS-KFL) (80 studiepoeng) 80
Spansk (40SPA) (40 studiepoeng) 40
Spansk (40SPA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Spansk (80SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Spansk (80SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Spansk (80SPA2) (80 studiepoeng) 80
Spansk (80SPA2) (80 studiepoeng) 80
Spansk språk (80SPAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Spansk, lektorprogrammet (LEKT14-80SPA) (80 studiepoeng) 80
Specialisation in English didactics, Teacher Education Program (LEKT14-90ENGDID) (90 studiepoeng) 90
Spesialpedagogikk (40SPED) (40 studiepoeng) 40
Statistikk (STK40) (40 studiepoeng) 40
Statistikk og Data Science (STK80) (80 studiepoeng) 80
Statsvitenskap (90-STV) (90 studiepoeng) 90
Statsvitenskap (40-STV) (40 studiepoeng) 40
Teoretisk filosofi med vekt på språk, logikk og erkjennelse (40FIL5) (40 studiepoeng) 40
Tsjekkisk (40TSJ1) (40 studiepoeng) 40
Tsjekkisk (80TSJ) (80 studiepoeng) 80
Tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier (40KFL3) (40 studiepoeng) 40
Tyrkisk språk (80TYRS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Tyrkisk språk (40TYRS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Tyrkisk språk (80TYRS2) (80 studiepoeng) 80
Tysk (40TYSK) (40 studiepoeng) 40
Tysk (80TYSK) (80 studiepoeng) 80
Tysk (80TYSK2) (80 studiepoeng) 80
Tysk, lektorprogrammet (LEKT14-80TYSK) (80 studiepoeng) 80
Vitenskapsfilosofi (40VITFIL) (40 studiepoeng) 40
Økonomisk analyse (40-ØK-ANALYSE) (40 studiepoeng) 40
Øst-Europastudier (40OSTEUROPA) (40 studiepoeng) 40