Denne emnegruppen er nedlagt

20-gruppe – Italiensklitteratur (20ITAL)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen kan inngå som Fordypningsfag 2 i Bachelorprogram for estetiske studier. (NB! Kan ikke velges dersom fordypningsfag 1 er et litterært studium.)

Emner i emnegruppen

20 sp velges blant følgende emner:

Disse emnene er nedlagt, men har tidligere vært mulig å ta som del av emnegruppen:

ITA2303
ITA2304
ITA2308
ITA2305
ITA2306
ITA2315

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet