Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Hebraisk språk (40HEBS)

Om emnegruppen

I sin moderne form er hebraisk nasjonalspråk i Israel. Hebraisk er også skriftspråk i Det gamle testamente og i en stor del av den etterbibelske jødiske litteratur. Moderne hebraisk ble ”gjenskapt” eller ”revitalisert” på slutten av det 19. århundret. Hebraisk er et semittisk språk beslektet med arabisk, arameisk og etiopiske språk (f.eks. amharisk og tigrinya), og med eldre semittiske litteraturspråk som ugarittisk og akkadisk. De nevnte språkene skrives med egne alfabet.

En 40-gruppe i hebraisk språk gir studenten en grunnleggende språkkompetanse. Studenten vil ha basal muntlig ferdighet, vil kjenne språkets grunnleggende grammatiske strukturer, og vil være i stand til å lese og oversette enkle tekster. En 40-gruppe i språket er også et godt utgangspunkt for å arbeide videre med språket på egenhånd.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet