40-gruppe – Hindi (40HINS)

Om emnegruppen

India kan kalles et land av superlativer: Med 1.15 milliarder innbyggere er India det nest mest folkerike land i verden med flere hundre språk og et stort antall etniske grupper. Som en av de eldste sivilisasjoner eier India en omfattende litteratur på mange språk, er verdensledende med 55.000 aviser og tidsskrifter, og med 90.000 boktitler per år, hvorav en stor del er på hindi. Hindi tales av mer enn 400 millioner mennesker, er i tillegg andrespråk for 300 millioner og det offisielle språket i India (i tillegg til engelsk). Hindi skrives med devanagari skrift og inneholder et stort element av lånord fra sanskrit. Kjennskap til hindi er en viktig forutsetning hvis man ønsker å komme i kontakt med det flertall av indere som ikke snakker engelsk.

En 40-gruppe i hindi språk gir studenten grunnleggende språkkompetanse. Studenten skal tilegne seg:

• En grunnleggende muntlig ferdighet
• Språkets grunnleggende grammatiske strukturer
• Kompetanse til å lese enkle tekster

En 40-gruppe i språket er også et godt utgangspunkt for å arbeide videre med språket på egenhånd.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger