Denne emnegruppen er nedlagt

40-gruppe – Humanistisk prosjektarbeid (40HUMPRO)

Om emnegruppen

40-gruppe i Humanistisk prosjektarbeid er en kombinasjon av emnet Humanistisk prosjektsemester (30 stp), som er obligatorisk og et emne (10 stp) fra et annet fag. Humanistisk prosjektsemester gir studentene mulighet til å koble teori og praksis i arbeidslivet og nytten av egen fagbakgrunn synliggjøres. Det er mulig å få godkjent andre emner enn dem som står på listen i denne 40-gruppen. NB! Det må søkes spesielt om opptak til Humanistisk prosjektsemester. Søknadsfrist 1. mai / 1. desember

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne (30 sp):

10 sp velges fra følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet