40-gruppe – Kjønn feminisme og likestilling2 (40KFL2)

Om emnegruppen

Emnene i denne gruppen åpner for en tverrfaglig tilnærming til kjønnsstudier. Emnegruppen kan inngå som støttefag i bachelorprogram for litteraturstudier.

Emner i emnegruppen

40 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet