Denne emnegruppen er nedlagt

40-gruppe – Konservering,grunnkurs (40KONS)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er nå lagt ned, men flere av emnene kommer igjen i 80KUBE Les om emnegruppen på denne lenken og om programmet hvor emnegruppen inngår.

Dette er en emnegruppe som er beregnet på å tas i siste delen av bachelorprogrammet. Emnegruppen danner det praktiske og teoretiske grunnlaget for videre masterstudier i studieretningene HFM2-AKK003 eller HFM2-AKK004. Disse omfatter studiet av kunst- og kulturgjenstander kombinert med teknologiske studier og tilbyr en fordypning i forebyggende konservering og teknologiske studier, samt en innføring til funnforhold og kjemi. Emnegruppen danner grunnlag for videre forskning og leder direkte over i et mastergradsstudium i konservering i henhold til europeisk standard.
Det er krav om enten gammelt grunnfag i arkeologi, kunsthistorie eller etnologi, eller fordypningsgruppe (80 studiepoeng) i arkeologi, kunsthistorie, eller (middelalder)kulturhistorie med vekt på kulturminne gjenstander. I tillegg er det krav om at emnegruppen 40-gruppe – Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG) er bestått. Ved opptak til HFM2-AKK004 må studenten dessuten ha bestått KONS2040 – Introduksjon til kunstteknologi. Alle studenter må fullføre KJM1000 – Innføring i kjemi (nedlagt) før første semester av grunnkurset. Bestått 3KJ fra videregående skole kan erstatte kjemikurset. Man må da ta et fritt emne (10 studiepoeng) som erstatning for kjemikurset.

Emnegruppen leder direkte til mastergradsstudiet i HFM2-AKK og vil ha en opptaksbegrensning på 12 personer (6 i HFM2-AKK004 og 6 i HFM2-AKK003 ). Utvelgelse skjer etter særskilte opptaksprøver. Søknadsfrist: 18. desember 2007 for opptak vår 2008. Følgende søknadsskjema må fylles ut og leveres inn. Det er utarbeidet en egen veiledning til søknaden for nærmere informasjon om opptaket.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

5 sp velges blant følgende emner (velg ett av to):

10 sp:

10 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-AKK

Annet