Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Kultur og identitet (40KULID)

Om emnegruppen

Emnegruppen tilbys ikke nye studenter fra høst 2009

Emner i emnegruppen

Du velger minimum 20 sp blant følgende emner:

Inntil 20 sp kan velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet