40-gruppe – Øst-Europastudier (40OSTEUROPA)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir en innføring i Øst-Europa fra historiske, politiske, økonomiske sosiale og internasjonale perspektiver. Selve Øst-Europa-begrepet tar utgangspunkt i områdene Russland, Ukraina, Sentral-Europa og Balkan. Emnegruppen gir en grunnleggende oversikt over områdets historie fra middelalderen og frem til i dag, en oversikt over dagens politiske systemer samt problemstillinger knyttet til nasjonalisme og minoritetsspørsmål.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført denne 40-gruppen:

  • kan du redegjøre for østeuropeisk historie fra middelalderen til i dag, med vekt på politiske og nasjonale, men også økonomiske og sosiale aspekter
  • kjenner du til sentrale utfordringer og konflikter i området
  • kjenner du mer detaljert til den historiske og politiske utviklingen i et utvalgt område: Russland, Ukraina, Sentral-Europa og Balkan
  • kan du vurdere sentrale faglige debatter om samfunn og kultur i Øst-Europa

Utenlandsopphold

Det er mulig å erstatte emnene med emner tatt vet et av de øst-europeiske universitetene UiO har avtale med.

Emner i emnegruppen

Velg minst 10 studiepoeng blant følgende emner:

Velg inntil 30 studiepoeng blant følgende emner.

Av disse må minst 10 studiepoeng våre på 2000-nivå

Annet

40-gruppen i Øst-Europastudier hadde inntil høsten 2018 en annen oppbygging.

Følgende emner var obligatoriske: