40-gruppe – Østeuropeisk områdekunnskap (40OSTEUROPA)

Om emnegruppen

Emnegruppen består av et utvalgt emner om Øst-Europa fra historiske, politiske, økonomiske sosiale og internasjonale perspektiver. Den gir en grunnleggende oversikt over områdets historie fra middelalderen og frem til i dag, en oversikt over dagens politiske systemer samt problemstillinger knyttet til nasjonalisme og minoritetsspørsmål. Studentene får også mulighet til å fokusere på et utvalgt land (Polen, Tsjekkia, Ukraina) eller område (Sentral-Europa, Balkan, Baltikum), eller et spesifikt relevant tema.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført denne 40-gruppen forventes studentene å kunne:

  • Redegjøre for alle perioder i østeuropeisk historie fra middelalderen til i dag, med vekt på politiske og nasjonale, men også økonomiske og sosiale aspekter
  • Kjenne til sentrale utfordringer og konflikter i området
  • Kjenne mer detaljert til den historiske og politiske utviklingen i et utvalgt område: Sentral-Europa, Balkan, Ukraina eller Russland
  • Syntetisere og vurdere sentrale faglige debatter om samfunn og kultur i Øst-Europa

Oppbygging og gjennomføring

Emnegruppen innledes med et obligatorisk emne som gir en bred innføring i østeuropeisk historie, samt en fordyping i historien til et utvalgt område (Sentral-Europa, Baltikum eller Balkan). Emnegruppen består videre av to obligatoriske emner; ett om de politiske systemene i Øst-Europa og ett om nasjonale spørsmål og minoritetspolitikk. Det siste emnet er et valgfritt emne om enten Russland, Ukraina, EU eller østeuropeisk litteratur.

Utenlandsopphold

Det er mulig å erstatte både de obligatoriske og valgfrie emnene med emner tatt vet ett av de øst-europeiske universitetene UiO har avtale med.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant følgende emner: