Denne emnegruppen er nedlagt

40-gruppe – Semittisk språkvitenskap (40SEMS)

Om emnegruppen

Semittiske språk er en omfattende språkfamilie, hvorav de største grenene er akkadisk, hebraisk, arameiske dialekter, etiopiske språk og arabisk. Utbredelsen er størst i Nord-Afrika og den vestlige delen av Asia. Det eldste språket er akkadisk, som bestod av to dialekter: assyrisk og babylonsk. Akkadisk ble brukt fra ca. 2500 til 500 f. Kr. Et annet viktig semittisk språk er hebraisk, hvor de eldste skriftfunnene dateres til ca. 1000 f. Kr. Hebraisk kan grovt inndeles i tre stadier: bibel-hebraisk, middelalder-hebraisk og moderne hebraisk. Amharisk, som er statsspråk i Etiopia, er det semittiske språket med de fleste innfødte talerne (mer enn 20 millioner) etter arabisk.

En 40-gruppe i semittisk språkvitenskap gir studenten et grunnleggende innsyn i en kombinasjon av to språk innen disse grenene:
enten
a) Akkadisk 1 (SEM1111) / Akkadisk 2 (SEM2111) + Amharisk 1 (SEM 1112) / Amharisk 2 (SEM 2112),
eller
b) Akkadisk 1 (SEM1111) / Akkadisk 2 (SEM2111) + Hebraisk 1 (HEB1110),
eller
c) Amharisk 1 (SEM 1112) / Amharisk 2 (SEM 2112) + Hebraisk 1 (HEB1110).

Hebraisk kan byttes ut med arabisk.

Når det gjelder amharisk og (moderne) hebraisk, så vil studenten ha basal muntlig ferdighet, vil kjenne språkets grunnleggende grammatiske strukturer, og vil være i stand til å lese og oversette enkle tekster. Når det gjelder Akkadisk, så vil studenten etter dette emnet ha en grundig oversikt over skriftspråkets grunnstruktur og grammatikk, og vil være i stand til å lese enkle litterære tekster og sakprosa ved hjelp av ordbok, bl.a. så berømte tekster som Codex Hammurabi og Gilgamesh-eposet.

Emner i emnegruppen

40 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet