Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Tyrkisk språk (40TYRS)

Om emnegruppen

Tyrkisk, nasjonalspråket i Tyrkia, inngår sammen med azeri og turkmensk i den sørvestlige gren av den tyrkiske språkfamilien. Tyrkiske språk, som tradisjonelt tales over et stort område fra Egeerhavet i vest til Sibir i øst, har sin opprinnelse i det østlige Sentral-Asia. Religiøse og kulturelle forhold har ført til at de fleste tyrkiske språk inneholder et sterkt islett av arabiske og persiske ord. I moderne Tyrkia-tyrkisk (i det følgende bare kalt "tyrkisk"), som er blitt skrevet med latinsk alfabet siden 1928, er dette fremmede elementet sterkt redusert i forhold til de østligere tyrkiske språkene og i forhold til osmansk-tyrkisk, det tidligere skriftspråket i Tyrkia. Ved siden av den egenverdi tyrkisk har som et spennende språk med en helt unik struktur, er språket også en naturlig innfallsport til studiet av tyrkiske språk i den tidligere Sovjetunionen.

En 40-gruppe i tyrkisk språk gir studenten en grunnleggende språkkompetanse. Studenten vil tilegne seg basal muntlig ferdighet, kjenne språkets grunnleggende grammatiske strukturer, og være i stand til å lese enkle tekster. En 40-gruppe i språket et også et godt utgangspunkt for å arbeide videre med språket på egenhånd.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet