40-gruppe – Urdu språk (40URDS)

Om emnegruppen

Emnegruppen tilbys inntil videre ikke.

Urdu tales av 55 millioner mennesker i verden. Det er Pakistans offisielle språk, kultur- og fellesspråk for sørasiatiske muslimer i India og blant den sørasiatiske disaporaen utenfor subkontinentet. Hvis urdu regnes sammen med det nært beslektede språket hindi, er det det tredje største språket i verden. Selv om urdu og hindi har utviklet seg i forskjellige retninger i løpet av 1900-tallet, undervises noen urdu- og hindikurs sammen, særlig grammatikken. Urdu skrives med arabisk skrift og inneholder i tillegg et stort element av persiske låneord. Det anslås å være ca. 14.000 urdutalende i Norge, men antallet er nok større, siden mange 2.generasjons innvandrere med norsk statsborgerskap fortsatt snakker urdu med hverandre.

En 40-gruppe i urdu språk gir deg en grunnleggende språkkompetanse. Du vil ha basal muntlig ferdighet, du vil kjenne språkets grunnleggende grammatiske strukturer, og du vil være i stand til å lese enkle tekster. En 40-gruppe i språket et også et godt utgangspunkt for å arbeide videre med språket på egenhånd.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet