80-gruppe – Arkivkunnskap (80ARKIV)

Om emnegruppen

Emnegruppen tilbys ikke nye studenter fra høst 2009
Se årsenhet i arkivkunnskap

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

De siste 20 sp velges på én av følgende måter:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-KIS

Annet

ARKIV1010 10 sp - Arkivteori: Siste gang høst 2007
Erstattes av: ARKIV1030 10 sp - Arkiv, individ og samfunn

ARKIV2030 10 sp - Elektronisk arkiv: Siste gang vår 2008
ARKIV2040 10 sp - Arkivdanning i praksis: Siste gang vår 2008
ARKIV2060 10 sp - Depotfunksjoner i praksis: Siste gang vår 2008

Disse tre emner erstattes av:
ARKIV2010 - Arkivforvaltning i praksis - 10 sp
og
ARKIV2020 - Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv - 20 sp

Begge emner går første gang vår 2009