Denne emnegruppen er nedlagt

80-gruppe – Buddhisme (80BUDDHIS)

Om emnegruppen

DENNE EMNEGRUPPEN TILBYS IKKE NYE STUDENTER FRA HØST 2009!

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg minimum 20 sp av følgende emner:

Velg inntil 20 sp fra liste over godkjente religionsemner:

Fra og med våren 2009 må alle 80 sp i emnegruppen velges fra listene ovenfor. De som allerede har tatt eksamen i ett eller to emner fra listen under vil få disse godkjent:

 • HIS2135 er nedlagt
 • HIS2136 er nedlagt
 • KRIS1103 er nedlagt
 • KRIS1230 er nedlagt
 • KRIS1231 er nedlagt
 • KRIS1232 er nedlagt
 • KRIS1233 er nedlagt
 • KRIS2002 er nedlagt
 • KUN2010 er nedlagt
 • REL2001 er nedlagt
 • REL2010 er nedlagt
 • REL2080 er nedlagt

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

 • HFB-REL

Annet