80-gruppe – Hindi språk (80HINS)

Om emnegruppen

India kan kalles et land av superlativer: Med 1.15 milliarder innbyggere er India det nest mest folkerike land i verden med flere hundre språk og et stort antall etniske grupper. Som en av de eldste sivilisasjoner eier India en omfattende litteratur på mange språk, er verdensledende med 55.000 aviser og tidsskrifter, og med 90.000 boktitler per år, en stor del av hvilke er på hindi. Hindi tales av mer enn 400 millioner mennesker, er i tillegg andrespråk for 300 millioner og det offisielle språket i India (i tillegg til engelsk). Hindi skrives med devanagari skrift og inneholder et stort element av lånord fra sanskrit.
Med en 80-gruppe i hindi språk skal studenten ha tilegnet seg en språkkompetanse på et høyt nivå og skal kunne klare seg godt i hindi språkomgivelser. Gruppen gir også grunnlag til å begynne å arbeide selvstendig med hindi tekster. I løpet av et obligatorisk utenlandsopphold (3. semester, se under) og etterpå (4. semester) skal studenten dessuten tilegne seg:

  • Et solid muntlig ferdighet i språket
  • Kompetanse til å lese aviser og litterære tekster
  • Kompetanse til å lese middelaldersk religiøs hindi litteratur
  • En oversikt over historien til den moderne hindi litteraturen
  • En oversikt over historien til språket hindi

Obligatorisk utenlandsopphold på HIN2110

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Se opptakskrav til masterprogrammet i asiatiske og afrikanske studier med studieretning Sør-Asia studier