80-gruppe – Islam (80ISLAM)

Om emnegruppen

DENNE EMNEGRUPPEN TILBYS IKKE NYE STUDENTER FRA HØST 2009!

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg 10 eller 20 sp av følgende emner (hvis du velger kristendommen må du velge enten REL1010 eller TFF1001):

Velg 30 eller 40 sp av følgende emner

Følgende emner er nedlagt:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-REL

Annet

Fra og med høsten 2008 er listen over godkjente religionsemner i 80-gruppe - Religion og politikk redusert. Studenter som allerede har tatt emner fra den gamle listen vil få disse godkjent.