Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Italiensk (80ITA)

Om emnegruppen

Denne sammensetningen av emnegruppen 80ITA gjelder for studenter med opptak tom. høsten 2012.

Emnegruppen inngår i studieretningen for italiensk. Du studerer italiensk språk, litteratur og kulturelle forhold. Det er mange likheter i ordforråd mellom italiensk og andre romanske språk. Av dagens romanske språk er dessuten italiensk det som ligger nærmest latin. Italia har en av de eldste og rikeste kulturene i Europa fra antikken til vår egen tid med et internasjonalt språk som er viktig på flere områder som kunsthistorie, musikk, film, gastronomi, fotball, mote og design.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnegruppen har du:
• kompetanse i praktisk italiensk språkbeherskelse
• muntlig og skriftlig ferdighet i språket
• ferdighet i å lese og analysere tekster av ulik type
• evne til å forstå og formidle kunnskap om italiensk språk, litteratur og kultur
• kunnskap om sentrale italienske skjønnlitterære tekster fra flere epoker og sjangere
• grunnlag for å forstå andre romanske språk som spansk og fransk

• oversikt over utviklingen av italiensk litteratur og førstehåndsinnsikt i verk som er sentrale også i europeisk perspektiv
• kompetanse knyttet til fortolkning og formidling av tekster og til refleksjon over lesningen
• evne til å analysere kompliserte problemstillinger

Oppbygging og gjennomføring

80-gruppen består av obligatoriske emner i et omfang av 70 studiepoeng: fire emner i italiensk språk, to emner i italiensk litteratur og ett emne i italiensk kulturkunnskap. De siste 10 studiepoengene velges blant alle emner i italiensk på 1000- eller 2000-nivå alt etter hvilket masterstudium du vil søke deg inn på.

Utenlandsopphold:

Som valgfritt emne kan velges sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma . Dette emnet utgjør 20 studiepoeng, slik at du vil få 10 studiepoeng mindre til å bruke i gruppen frie emner i en bachelorgrad. Det er også mulig å ta en større del av bachelorgraden som delstudier ved et utenlandsk universitet, se programmets informasjonside om utvekslingsavtaler

Kvalifisering for videre studier

Avhengig av hvilket valgfrie emne du velger, oppfyller 80-gruppen i italiensk kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudier i italiensk språk og litteratur

80-gruppen i italiensk kan også inngå i søknadsgrunnlaget til PPU.

Emner i emnegruppen

Følgende emner er obligatoriske:

I tillegg velges 10 studiepoeng blant følgende emner:

Du bør velge emne i italiensk språk eller litteratur ut i fra hva du ønsker å gå videre med på masternivå.

Annet