80-gruppe – Journalistikk (80JOURN)

Om emnegruppen

For studenter med opptak høsten 2003 består 80-gruppen i studieretning i journalistikk av 70 sp obligatoriske og 10 sp valgfrie emner.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Studentene velger 10 sp blant journalistikkemner som institutt for medier og kommunikasjon tilbyr til enhver tid. Emnekoden vil være:

  • JOURXXXX - 10 sp

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet