Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Områdekunnskap om India (80-OMR-SØR-ASIA)

Om emnegruppen

India er en stat med 1,3 milliarder innbyggere som taler et utall språk og tilber guder fra alle verdensreligioner, og flere til. India er også en geografi, en økologi og en historie. Mange religiøse trekk og praksiser er felles for de ulike gruppene, og de mest folkerike språkene er i nært slektskap med hverandre.

Emnegruppen starter med en innføring i Indias moderne historie med fokus på kolonialismen og møtet med Europa – og hva dette gjorde med det indiske samfunnet. Deretter følger emner som tar for seg de religiøse tradisjonene i landet, særlig hinduismen, men ikke bare, og dagens politiske kultur som forstås i lys av både religion og historie. Emnegruppen omfatter også undervisning om det moderne India som en av verdens «emerging economies».

Undervisningen fordrer gode engelskkunnskaper.

Et utenlandsopphold er en obligatorisk del av emnegruppen, fortrinnsvis i 3. semester.

Emnegruppen er obligatorisk for studenter på Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning India-studier. Den egner seg også for studenter fra andre programmer i kombinasjon med emnegrupper i kultur-/samfunnsfag.

Hva lærer du?

Etter fullført emnegruppe skal du

• ha grunnleggende kunnskap om indisk historie, kultur og samfunn
• være i stand til å innhente og vurdere stoff om indisk kultur og samfunn fra bibliotek, databaser og andre kilder
• kunne bruke vitenskapelig litteratur til å analysere indiske kulturuttrykk og samfunnsforhold
• kunne gi skriftlig og muntlig fremstilling av argumenter, resonnementer og konklusjoner i tilknytning til indisk kultur og samfunn, samt gi og motta kritiske kommentarer

Emner i emnegruppen

Følgende 50 studiepoeng er obligatoriske:

30 studiepoeng - Obligatorisk utenlandsopphold:

Praktisk informasjon om utenlandsopphold og søknadsskjema

Annet

Nedlagte emner:

Fra vår 2010: SAS2502 - Religion in South-Asia.
Kurset overlapper med REL2220 - Hinduismen.