80-gruppe – Religionshistorie med spesialisering i hinduisme (80REL-HI)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg minst to emner:

Inntil to emner kan velges fra følgende liste:

Følgende emner er nedlagt:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-REL

Annet

NB: Kun for studenter som fikk opptak høsten 2003