80-gruppe – Religionshistorie med spesialisering i islam (80REL-IS)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg minst to av følgende emner:

Inntil to emner kan velges fra følgende liste:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-REL

Annet

NB: Kun for studenter som fikk opptak høsten 2003