80-gruppe – Religionshistorie (80RELHIS)

Om emnegruppen

DENNE EMNEGRUPPEN TILBYS IKKE NYE STUDENTER FRA HØST 2009. NYE STUDENTER SOM ØNSKER Å TA EN 80 GRUPPE I RELIGIONSHISTORIE SKAL TA 80REL1

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Minst 20 sp eller inntil 30 sp velges blant følgende emner:

Minst 20 sp eller inntil 30 sp velges blant følgende emner

 • REL2010 - Nyreligiøsitet ble nedlagt høsten 2005
 • REL2001 - Religionshistorisk faghistorie ble nedlagt høsten 2005
 • REL1002 - Religionshistorisk oversikt gikk siste gang høsten 2007
 • REL1080 - Religion i en globalisert tidsalder går siste gang vår 08

Fra og med høsten 2008 må alle 80 sp i emnegruppen velges fra listene ovenfor.

De som allerede har tatt eksamen i et eller to emner fra listen under vil få disse godkjent.

 • KUN2010 ble nedlagt høsten 2005
 • KULT2310 ble nedlagt høsten 2005
 • FIL1500 er nedlagt
 • FIL1504 er nedlagt
 • KRIS1101 er nedlagt
 • KRIS1220 er nedlagt
 • HIS2135 er nedlagt
 • HIS2136 er nedlagt
 • REL2080 ble nedlagt høsten 2005

Emner i følgende språk dersom det er relevant for temaet for masteroppgaven: Arabisk, arameisk, gresk, hebraisk, hindi, irsk, japansk, kinesisk, koreansk, latin, norrønt, runologi, sanskrit, tibetansk, tyrkisk, urdu, eller andre etter søknad.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Studenter som allerede har avlagt eksamen i REL1002 Religionshistorisk oversikt (10 sp) er fritatt fra å ta eksamen i REL1003 Innføring i sammenliknende religionsstudier (20 sp), og kan fritt velge 20 sp fra listene over.

NB: Programmet HFB-REL gjelder kun for studenter som fikk opptak høsten 2003