80-gruppe – Religionshistorie med vekt på antikken (80RELHISANT)

Om emnegruppen

DENNE EMNEGRUPPEN TILBYS IKKE NYE STUDENTER FRA HØST 2009!
Studenter kan istedet velge 80-gruppe Religionshistorie (80RELHIS)

Denne 80-gruppen i religionshistorie er spesialdesignet for programstudenter på Antikk kultur og klassisk tradisjon. Studentene får en bred innføring i religionshistorie ved å avlegge denne emnegruppa, men med vekt på antikken.

Emnegruppa oppfyller krav til faglig fordypning innen religionshistorie, som sammen med emnet ANT3090 gir studentene de nødvendige kvalifikasjoner for å søke opptak til masterprogrammet i Kultur- og idéstudier etter endt bachelorgrad.
Emnegruppa består av tre obligatoriske komponenter. REL1060 går dog sjelden, og vi vil be studentene om å planlegge tidlig slik at dette emnet kan innpasses i studieplanen. Skulle det medføre omfattende problemer, kan man søke om å bytte dette med et annet emne på 1000-nivå. Videre velges to religionshistoriske grunnemner (1000-nivå) og ytterligere 30 sp på 2000-nivå, hvor det er mulig med et utenlandsopphold i Athen og Roma.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

  • REL1002 - Religionshistorisk oversikt er nedlagt

10 sp velges blant følgende emner:

30 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet