80-gruppe – Religion i et kjønnsperspektiv (80RELKFL)

Om emnegruppen

DENNE EMNEGRUPPEN TILBYS IKKE NYE STUDENTER FRA HØST 2009!
Studenter kan istedet velge 80-gruppe Religionshistorie (80RELHIS)

Denne 80-gruppen i religionshistorie er spesialdesignet for programstudenter på Tverrfaglige kjønnsstudier. Studentene får en bred innføring i religionshistorie ved å avlegge denne emnegruppa, men med vekt på kjønnsstudier.

Emnegruppa oppfyller krav til faglig fordypning innen religionshistorie og gir studentene de nødvendige kvalifikasjoner for å søke opptak til masterprogrammet i Kultur- og idéstudier etter endt bachelorgrad.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

30 studiepoeng velges blant følgende emner, hvorav 20 studiepoeng må være på 2000 nivå

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet